Medusa

Medusa nedir

1. Medusa: Gorgon.

2. Medusa: Phorkys ile Keto'dan doğmuş azman yaratıklar olan Gorgoların biri.

Hesiodos Gorgola rın üçünün de adım (Sthenno, Euryale, Medusa) verdikten sonra, Medusa'nın üç kız kar­ deş arasında tek ölümlü varlık olduğunu ekler, buna karşılık Poseidon ile birleşmek şerefine erdiğini belirtir.

Medusa'nın kafasını Perseus kestikten sonra, akan kanından tanrısal at Pegasos ile Khrysaor doğar. Bu maceraları yüzünden Medusa Gorgoların en ünlüsüdür.

Gorgo deyince Sthenno ile Euryale değil, yalnız Medusa'nın adı akla gelir.

Medusa: Gorgolardan biri, Perseus kafasını kesince akan kanından Pegasos'la Khrysaor doğar. 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar