Gorgolar: Hesiodos'un anlatımıyla

Gorgolar nedir? Gorgolar kimlerdir?

Gorgolar (Gorgonlar): Plastik sanatların alabilidiğine faydalandıkları Gorgolar, Graialar gibi Phorkys ile Keto’nun kızlarıdır.

Bu üç kız kardeşin ikisi ölümsüz, yalnız Medusa ölümlüdür Hesiodos’a göre, öbürlerinin adı Sthenno ve Euryale'dir. Ama en ünlüleri Medusa'dır.

Hesiodos Gorgoların Batı Kızları'nın yöresinde oturduklarını söyler

Aiskhylos'a göre Gorgolar kanatlı ejderhalardır, onları gören insanın ödü kopar, taş kesilir.

Gorgoların İmgelerinde bu canavar kadınlar saçları yılanlarla örülü olarak gösterilir, alınlarında yaban domuzu dişleri fışkırır, elleri ve kanatları tunçtandır.  

Gorgo adı bir ses benzetmesi olsa gerek, başlıca nitelikleri de korku saçmaktır.

2. Gorgolar: Plastik sanatların alabildiğine faydalandıkları Gorgo'lar, Graia'lar gibi Phorkys'le Keton'un kızlarıdır. Aralarında Medusa'nın en çok ün saldığı bu canavar kızları Hesiodos şöyle tanımlar:

Gorgo'ları da doğuran Keto'dur

ünü büyük Okeanos'un ötesinde,

geceyle gündüzün sınırlarında otururlar

ince sesli Batı kızlarının yurdunda;

Sthenno, Euryale ve bahtsız Medusa;

Medusa ölümlüydü,

oysaki kız kardeşi ne ölüm bileceklerdi, ne ihtiyarlık.

Buna karşılık yalnız Medusa girdi

masmavi yeleli tanrının koynuna

Bahar çiçekleriyle dolu taze çimenlerde.

Aiskhylos da şöyle tanımlar onları:

Ejderha kanatlı Gorgo'lar,

o, insanları korkudan korkuya salan,

görenlerin soluğunu kesen Gorgo'lar.

Saçları yılanlarla örülü, alınlarında yaban domuzu dişleri fışkıran,tunç elleri ve uçmak için altın kanatları bulunan bu yaratıkların başlıca niteliği korku salmaktı. Adları bile korku veren bir ses benzetmesi olsa gerek. Üç oldukları halde, efsaneye adı karışan yalnız Medusa'dır. Onun Perseus'la serüvenini bu yiğidin adı altında okuyalım. 

Sicilyalı Diodoros Gorgo'lar üstüne başka bir yorum verir: Gorgo'lar Amazon'lar gibi savaşçı bir soymuş, Atlant'lara (Atlantis) yakın bir uzak ülkede otururlarmış. Amazon'lar, kraliçeleri Myrina'nın (Myrina) yönetimi altında Atlant'ları yendikten sonra, bunlar Amazon'ları Gorgo'lara saldırmaya itmiş. Gorgo'lar yenildikleri halde, kısa zamanda toparlanabilmişler ama sonra Perseus ve Herakles eliyle alt edilmişler.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar