Filipinler'de 709 Bin yıllık insansı tür izleri bulundu

Filipinler'de 709 Bin yıllık insansı tür izleri bulundu

Filipinler'deki Kalinga arkeoloji kazılarında çalışan arkeologlar adada 700 bin yıl önce insansı türlerin yaşadığına dair kalıntılar bulduklarını açıkladılar. İnsansı türlerin parçaladığı bir gergedanın kemikleri ve kasaplık için kullanılan taş aletler bulundu.

Yeni arkeolojik kanıtların, Filipinler'de - daha önce düşünülenden yüz binlerce yıl evvel- 709.000 yıl önce insansı türlerin yaşadıklarını gösterdiği ifade edildi.

Wollongong Üniversitesi Arkeoloji Bilim Merkezi'nden Dr Gerrit “Gert” van den Bergh başkanlığındaki taş eserleri araştıran uluslararası araştırmacı ekibi tarafından Filipinler'deki en kuzeydeki ve en büyük ada olan Luzon'da Kalinga arkeolojik alanında yapılan kazı bulgularına dair makale Nature dergisinde yayınlandı.

Nature dergisinde T. Ingicco, G. D. van den Bergh, C. Jago-on, J.-J. Bahain, M. G. Chacón, N. Amano, H. Forestier, C. King, K. Manalo, S. Nomade, A. Pereira, M. C. Reyes, A.-M. Sémah, Q. Shao, P. Voinchet, C. Falguères, P. C. H. Albers, M. Lising, G. Lyras, D. Yurnaldi, P. Rochette, A. Bautista & J. de Vos imzaları ile yayınlanan "709 bin yıl önce Filipinler'de bilinen en eski insansı aktivitesi" (Earliest known hominin activity in the Philippines by 709 thousand years ago) başlıklı makaleye göre; 57 taş alet ortaya çıkarıldı, aletlerin bazılarının adada çok erken devirlerde hayvan parçalamak (kasaplık) için kullanıldığı anlaşıldı. Kazılarda taş aletlerle birlikte bir de tamamı korunmuş gergedan iskeleti bulundu.

Fosil ve taş aletler 777.000 ila 631.000 yıl öncesine tarihlenen bir kil yatağında bulundu. Tarihlendirme için Electron Spin Rezonansı, argon tarihleme ve uranyum tarihlendirme yöntemlerini kullanıldı. Sonuçlara göre gergedan yaklaşık 700.000 yıl önce parçalandığı teyit edildi.

Bulunan taş aletlerden 49'u keskin kenarlı yongalardan, altısı çekirdek (yongalar için kaynak malzeme olarak kullanılan yontulmuş taşlar) ve iki tanesi de büyük olasılıkla çekiç taşı olarak tanımlandı. Gergedan kemiklerinin bir kısmı kesik izleri taşıyordu ve kemiklerin bazılarında muhtemelen hayvanın iliklere erişmek için çekiç taşlarıyla vurulan darbeler yer alıyordu.

Buluntular, Filipinler'in insansı tür yerleşimleri ile ilgili tahminleri kökten değiştiriyor. Bu araştırmadan önce bölgedeki en erken hominin kanıtı, Callao Mağarası'nda bulunan 67.000 yıl öncesine ait küçük ayak kemiği idi.

Yeni keşif Güney Doğu Asya adaları boyunca insansı türlerin yayılımına dair teorileri yeniden şekillendirecek.
Makalenin yazarları, bulgunun ilk insan sı türlerin dağılımının bölge üzerinden birkaç farklı zamanda gerçekleşmiş olabileceğini savunuyor ve Filipinler'in merkezi rol oynamış olabileceğini iddia ediyorlar.

Dr van den Bergh, "Erken insanlar güneye doğru ilerleyerek Güneydoğu Asya'ya yayılırken okyanus akıntıları ile birlikte ilerlemiş ve nihayetinde Flores'a ulaşmış görünüyordu. Bizim hipotezimiz,“ Hobbit ”atalarının, Java ve Bali'den doğuya doğru gitmek yerine, kuzeyden geldikleri şeklinde.  Bu türlerin Homo floresiensis'in (genel olarak 'Hobbit' olarak bilinir) ataları olmaları muhtemeldir. " dedi.

Sahada gergedan dışında başka fosiller de bulundu. Bulunan diğer fosiller arasında stegodon (bir tür fil akrabası), Filipinler kahverengi geyiği, tatlı su kaplumbağası ve kertenkele yer alıyor. Luzon'da fillere, dev sıçanlara, gergedanlara, geyiklere, büyük sürüngenlere ve bir tür su mandasına ait fosilleri bulunuyor.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar