Duygu Sevil Akar Tanrıver: Doç. Dr. Duygu Sevil Akar Tanrıver

Duygu Sevil Akar Tanrıver kimdir? Doç. Dr. Duygu Sevil Akar Tanrıver kimdir?

Doç. Dr. Duygu Sevil Akar Tanrıver

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

e-posta: duygu.akar@deu.edu.tr

Telefon: +90 232 - 3018717 - 8717

EĞİTİM

Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 1991

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı (Klasik Arkeoloji) 1998

Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 2009

Yardımcı Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2013

Doçent:  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Arkeoloji 2018
 

MAKALE

1 Two Bronze Objects With Dedicatory Inscriptions in the Izmir Museum... 2012
2 Neuauswertung einer Pferdetrense aus Klaros... 2010
3 Two New Inscriptions from Laodicea on the Lycos... 2010
4 A Recently Discovered Cybele Relief at Thermae Theseos... 2010
5 Klaros Mysterleri... 2010
 

BİLDİRİ

1 Smyrna'da Asklepios Kültü... 23/09/2016 - 24/09/2016
2 Smyrna Kazısı Bizans Dönemi Metal Eserler... 21/10/2015 - 24/10/2015
3 Classification of oxidized metal artefacts from Smyrna Agora by Portable XRF... 29/05/2015 - 30/05/2015
4 The Metal Objects from the Excavations in the Agora of Smyrna... 06/05/2013 - 06/05/2013
5 Apollon Klarios Kültü ve Kehanet... 26/03/2009 - 07/03/2009
6 Bull/Bovine Figurines From the Sanctuary of Apollon Clarios in Ionia... 02/06/2007 - 06/06/2007
7 Klaros, 2006... 28/05/2007 - 01/06/2007
8 Kula Yakınlarında Bir Antik Kent: Maionia (gökçeören/maionia)... 01/09/2006 - 03/09/2006
9 Klaros, 2005... 29/05/2006 - 02/06/2006
10 Early Altar and Offerings of Apollon Clarios... 17/08/2005 - 20/08/2005
11 Klaros 2003... 24/05/2004 - 28/05/2004
12 Klaros 2002 Yılı Kazı, Restorasyon ve Epigrafi Çalışmaları... 26/05/2003 - 31/05/2003

KİTAP

1 Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, Demir Çağ, Cilt 6... 2008

KİTAP İÇİ BÖLÜM

1 Smyrna'dan Metal Eserler Smyrna / İzmir Kazı ve Araştırmaları, I. Çalıştay Bildirileri... 2015
2 Bull/Bovine Figurines from the Sanctuary of Apollo Clarius (Ionia) Figurines de terre cuite en Méditerranée grecgue et Romaine 2: Iconographie et contextes... 2015
3 Klaros'ta Theoksenia Metropolis Ionia II - Yolların Kesiştiği Yer. Recep Meriç İçin Yazılar... 2010
4 Antik Dönem Kahinlerinin Statüsü Üzerine Bir Makale, (Makale Tanıtımı: Jan. N. Bremmer, The Status and Symbolic Capital of the Seer, in Robin Hägg (ed.), The Role of Religion in the Early Greek Polis, Proceeding of the Third International Seminar on Ancient Greek Cult, Stockholm 1996, s. 94-109) Irem Uygur-Y.Mete Oymaklı Anı Kitabı, Tarih ve Arkeoloji Yazıları, Interdisipliner Yaklaşımla... 2007
5 Kula Yakınlarında Bir Antik Kent: Maionia (Gökçeören/Menye) Geçmişten Geleceğe Köprü, Yanık Ülke Kula Sempozyumu... 2007

PROJE

1 Bayraklı Ören Yeri Arkeolojik Kazıları 2015 Yılı Çalışmaları... 6/2015 - 9/2015
2 İzmir ve çevresindeki arkeolojik bölgelerde bulunan antik cam ve metal objelerin LIBS tekniği ile analizi ve sınıflandırılması... 7/2015 - /
3 Ephesos Stadion'u... 7/2012 - /
4 Deneysel Arkeoloji Günleri: Eski Anadolu'da Ateş Sanatları 1... 7/2010 - 12/2010
5 Smyrna Antik Kenti Agorasından Ele Geçen Bronz Eserler... 7/2009 - /
6 İzmir Müzesi Metal Eserler Kataloğu... 6/2008 - /
7 TÜRKİYE ARKEOLOJİK YERLEŞİMLER PROJESİ... 6/2004 - 6/2004

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER  

1 Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2017-Devam ediyor
2 Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2014- Mart 2017

Web: http://debis.deu.edu.tr/akademiktr//index.php?cat=3&akod=20014426 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar