Ali Kazım Öz: Doç. Dr. Ali Kazım Öz

Ali Kazım Öz kimdir? Doç. Dr. Ali Kazım Öz Kimdir?

Doç. Dr. Ali Kazım Öz

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı

e-posta: ali.oz@deu.edu.tr

Telefon: 

EĞİTİM

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1995

Yüksek Lisans:  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık (Restorasyon) Bölümü 2000

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı 2006

Yardımcı Doçent:   Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2013

Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2015

MAKALE

1 Metropolis Peristilli Ev Mimarisi ve Seramik Buluntuları... 2017
2 Geometric Analysis of the Mask Mosaic in Metropolis... 2016
3 Antik Megaron Modelinin Kırsal Mimarideki İzleri... 2016
4 Uluabat Gölü Çevresindeki Savunma Yapıları... 2014
5 Türkiye'de Son 20 Yılın Mozaik Araştırmaları ? III: Orta Anadolu Bölgesi... 2013
6 Paphlagonia Hadrianoupolis'i Mozaik Buluntuları: Ön Değerlendirmeler... 2012
7 The Research and Conservation Study of the Mosaics of the Roman Bath at Metropolis... 2012
8 Mosaic Researches at Amisos, 1996... 2012
9 Urla Söğüt Kutsal Alanı Seramik Buluntularının Değerlendirilmesi... 2012
10 Türkiyede Son 20 Yılın Mozaik Araştırmaları II: Batı Anadolu Bölgesi... 2011
11 Türkiyede Son 20 Yılın Mozaik Araştırmaları I: Güneydoğu Anadolu Bölgesi... 2011
12 Uluslararası Mevzuatlar Işığında Türkiyedeki Yüksek Eğitim Sisteminde Koruma Eğitimi: Genel... 2011
13 Uluslararası Mevzuatlar Işığında Türkiyedeki Yüksek Eğitim Sisteminde Koruma Eğitimi: Genel... 2010
14 Karaburun/ Mimas Yarımadası Araştırmaları... 2010
15 Metropolis Palaestra Mozaiği Hakkında İlk Gözlemler... 2009
16 The Apollo Sanctuary of Apollonia ad Rhyndacum, Mysia... 2008
17 Metropoliste bir Bakkha... 2008
18 Urla Söğüt Mevkii Kutsal Alanı Hakkında İlk Gözlemler... 2007
19 Antik Dönemden Modern Mimariye: Meclis Binaları İçin Bir Form Analizi... 2006
20 Preliminary Report of the Archaeological Survey at Apollonia ad Rhyndacum in Mysia... 2005
21 Metropolis Ana Tanrıça Kenti... 2002

BİLDİRİ

1 Cultural Heritage and Tourism: Izmir Torbalı Example... 24/10/2018 - 27/10/2018
2 İznik (Nikaia) Roma Tiyatrosu'nun Orta Çağ ve Osmanlı Dönemleri... 24/10/2018 - 26/10/2018
3 Torbalı'nın Kalkınmasında Turistik Değerlerin Önemi... 05/09/2018 - 08/09/2018
4 İznik Roma Tiyatrosu 2016 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları... 22/05/2017 - 26/05/2017
5 Antik Dönemde Taş: İznik (Nicaea) Roma Tiyatrosu... 20/03/2017 - 25/03/2017
6 The Architectural Remains in The Territory of Lake Uluabat... 08/11/2014 - 11/11/2014
7 Metropolis 2013 Yılı Kazı, Araştırma ve Restorasyon Çalışmaları... 02/06/2014 - 06/06/2014
8 The Conservation Projects of the Mosaics at Metropolis... 24/04/2014 - 26/04/2014
9 Uluslararası Mevzuatlar Işığında Mimari ve Arkeolojik Mirasın Korunması... 26/06/2013 - 29/06/2013
10 Gölyazı ve Uluabat Gölü Çevresi 2010 Yılı Yüzey Araştırması... 28/05/2013 - 01/06/2013
11 2012 Yılında Metropolis Arkeolojik Araştırmaları... 27/05/2013 - 31/05/2013
12 Metropolis Alan Yönetimi Planı I. Aşama: Örenyeri Ziyaretçi Merkezi ve Çevre Düzenleme Projes... 27/05/2013 - 31/05/2013
13 The Visitor Center Project of the Archaeological Site at Metropolis in Ionia... 01/10/2012 - 05/10/2012
14 Metropolis 2011 Yılı Kazı ve Araştırmaları... 28/05/2012 - 01/06/2012
15 Metropolis 2010 Yılı Kazı Çalışmaları... 23/05/2011 - 28/05/2011
16 Gölyazı Apollon Tapınağı... 27/04/2011 - 29/04/2011
17 Bademgediği Tepe (Puranda) near Metropolis... 31/03/2011 - 03/04/2011
18 Protection of the Cultural Heritage in the Turkish Higher Education System Within the Framework of t... 20/10/2010 - 24/10/2010
19 Metropolis 2009 Yılı Kazı Çalışmaları... 24/05/2010 - 28/05/2010
20 Uluslararası Mevzuatlar ve Tarihi Kentleri Koruma... 06/11/2009 - 08/11/2009
21 The Mosaics of Metropolis in Ionia... 16/10/2009 - 20/10/2009
22 Metropolis 2008 Yılı Kazı Çalışmaları... 25/05/2009 - 29/05/2009
23 Ulubat Gölü Çevresi 2008 Yılı Yüzey Araştırmaları... 25/05/2009 - 29/05/2009
24 Kültürel Miras Koruması Yaşamın Her Alanında... 06/04/2009 - 06/04/2009
25 Metropolis 2007 Yılı Kazıları... 26/05/2008 - 30/05/2008
26 Uluabat Gölü Çevresi Yüzey Araştırması, 2007... 26/05/2008 - 30/05/2008
27 Importance of International Legislations in the Protection of the Cultural Heritage: European Union ... 07/11/2007 - 09/11/2007
28 Apollonia ad Rhyndacum (Gölyazı) ve Ulubat Gölü Çevresi Yüzey Araştırması 2006 Yılı Rapor... 28/05/2007 - 01/06/2007
29 Metropolis 2006 Yılı Kazıları... 28/05/2007 - 01/06/2007
30 2005 Yılı Metropolis Kazıları... 25/05/2006 - 29/05/2006
31 2005 Yılı Metropolis Kazıları... 25/05/2006 - 29/05/2006
32 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kültürel Miras Koruması: Bir Sosyal Riski Azaltma Projesi Örn... 17/11/2005 - 18/11/2005
33 Apollonia ad Rhyndacum Antik Kenti Hakkında İlk Gözlemler... 30/09/2005 - 02/10/2005
34 The Apollo Sanctuary of Apollonia ad Rhyndacum... 17/08/2005 - 19/08/2005
35 Metropolis 2004 Yılı Kazı Çalışmaları... 30/05/2005 - 03/06/2005
36 A Model of the Project of the Protecting Intangible Cultural Heritage in Seferihisar and Its Assista... 10/11/2004 - 11/11/2004
37 The 3D Survey and Modeling for the Bouleuterion at Metropolis (in Western Asia Minor) - A Sample Com... 07/11/2004 - 09/11/2004
38 Project of Protecting Intangible Cultural Heritage in Seferihisar and Presenting Them to Cultural To... 07/11/2004 - 09/11/2004
39 Project of the Protecting Intangible Cultural Heritage in Seferihisar and Presenting Them to Cultura... 11/10/2004 - 15/10/2004
40 Metropolis Kazıları 2003... 24/05/2004 - 28/05/2004
41 Metropolis 2002 Yılı Kazı Raporu... 26/05/2003 - 31/05/2003
42 Metropolis 2001 Yılı Kazı Raporu... 25/05/2002 - 29/05/2002
43 Metropolis 2000 Yılı Kazı Raporu... 25/05/2000 - 29/05/2000
44 Metropolis 1998 Yılı Kazı Raporu... 24/05/1999 - 28/05/1999

KİTAP

1 Mother Goddess City in Ionia: Metropolis... 2009
2 Ioniada Bir Ana Tanrıça Kenti: Metropolis... 2009
 

KİTAP İÇİ BÖLÜM

1 The Protection Projects of the Archaeological Site at Metropolis Neufunde Analysen Bewahrung: Beiträge zur archäologischen, historischen und restaurativen Forschun... 2018
2 Architectural Remains in The Territory of Lake Uluabat Bursa ve İlçeleri Arkeolojik Kültür Envanteri IV, Olympos Araştırmaları II... 2018
3 Ionia'nın Batı Kıyısında Bir Tarihi Coğrafya İncelemesi Yaşar Coşkun'a Saygı Yazıları... 2017
4 Gallesion Dağı Kutsal Alanları Hakkında Ön Araştırma Metropolis Ionia II: Yolların Kesiştiği Yer, Recep Meriç İçin Yazılar... 2010
5 Arkeolojik mirasın korunmasında yasal düzenlemeler İrem Uygur & Y. Mete Oymaklı Anı Kitabı: Tarih ve Arkeoloji Yazıları, İnterdisipliner Yaklaş... 2007

PROJE

1 İzmir İli Merkez İlçelerinde Mimari Tespit Çalışması 2017... 6/2017 - 6/2017
2 İzmir İli Merkez İlçelerinde Mimari Tespit Çalışması... 9/2016 - 10/2016
3 ARKEOLOJİ, ARKEOMETRİ VE RESTORASYON LABORATUARI PROJESİ... 4/2014 - 4/2015
4 METROPOLİS MOZAİKLİ SALON KORUMA ÇATISI PROJESİ... 8/2013 - 12/2014
5 METROPOLİS STOASI ARKA DUVARI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJESİ... 6/2013 - 9/2013
6 METROPOLİS HAMAM-GYMNASIUM KORUMA ÇATISI PROJESİ... 6/2013 - 10/2013
7 METROPOLİS MOZAİKLERİ ARAŞTIRMA VE KORUMA PROJESİ... 5/2013 - 11/2014
8 Metropolis Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi... 3/2012 - 3/2013
9 Metropolis'de Bulunan Pişmiş Toprak Heykelciklerin Restore Edilmesi ve İncelenerek Yayınlanması... 2/2009 - 2/2011
10 Metropolis Kazıları... 7/2007 - 8/2013
11 AB Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi... 12/2006 - 12/2007
12 Gölyazı ve Uluabat Gölü Çevresi Yüzey Araştırması... 7/2006 - 8/2010
13 ARISTHOT / INTERNUM: SCIENCES EN MEDITERRANEE... 8/2005 - 11/2007
14 SEFERİHİSAR KÜLTÜREL MİRASI KORUMA VE TURİZME KAZANDIRMA PROJESİ... 7/2004 - 9/2004
15 BATI ANADOLU ANTİK DÖNEM MECLİS BİNALARI - ARAŞTIRMA, KORUMA VE YENİDEN KULLANIM -... 5/2003 - 5/2005
16 METROPOLİS TİYATROSU RESTORASYON PROJESİ... 5/2000 - 9/2001
17 Manisa Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı Öğrenci Yurdu Restorasyon Projesi... 5/1997 - 10/1998

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER 

1 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2019-Devam ediyor
2 Edebiyat Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2019-Devam ediyor
3 Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2017-Devam ediyor
4 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2016- Nisan 2019
5 Edebiyat Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2016- Mart 2019
6 Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2014- Mart 2017
7 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2013- Nisan 2016
8 Edebiyat Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2013- Mart 2016
9 Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2013- Ocak 2016
10 Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2008- Ocak 2009

Web: http://debis.deu.edu.tr/akademiktr//index.php?cat=3&akod=20001204
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar