Doğal Miras nedir?

UNESCO- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu- tarafından yayınlanan DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME'ye göre Doğal Miras'ın tanımı;

Madde 2- Bu Sözleşmeye göre aşağıdaki eserler "doğal miras" sayılacaktır:

1. Estetik veya bilimsel açıdan istisnaî evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik oluşumlardan veya bu tür oluşum topluluklarından müteşekkil doğal anıtlar.

2. Bilim veya muhafaza açısından istisnaî evrensel değeri olan jeolojik ve fizyografik oluşumlar ve tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle belirlenmiş alanlar,

3. Bilim, muhafaza veya doğal güzellik açısından istisnaî evrensel değeri olan doğal sitler veya kesinlikle belirlenmiş doğal alanlar.

Kaynak: https://unesco.org.tr/Pages/161/177

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar