Bayaspanig: Bayaspan

Bayaspanigne anlama gelir? Bayaspan nedir?

Bayaspan; (Pehlevice) atlı

Bayaspanig; Sasanilerde haberci elçi anlamına gelen ancak daha ziyade casus anlamında kullanılan kelimedir. 

Etimolojik olarak Bayaspan kelimesinin kökleri (Ba+asp) ile Himnt Avrupa dllerinde casus anlamına gelen kelimelerin sesteşlik içermesi dikkat çekicidir. (San: spaz, Av. spas, İng. spy, Fran. espion, Latince speculatore) 

Kaynak: (Ulaş Töre Sivrioğlu, Sasaniler Dönemi)


Benzer Haberler & Reklamlar