Bade harabül Basra, Bakanlık Eyüp'teki facia için soruşturma açacak!

Bade harabül Basra, Bakanlık Eyüp'teki facia için soruşturma açacak!

Eyüp Sultan'da otopark olarak kullanılan alanda ortaya çıkan arkeolojik kalıntıların Koruma Kurulu kararından istifade bir kaç saat içinde hak ile yeksan edilmesinden sonra kazıları durduran Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin "1 No’lu Koruma Kurul üyeleri hakkında soruşturma açacağı" belirtildi!

Otopark alanı olarak kullanılan İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinin İslambey Mahallesi, 349 ada 12 ve 50 numaralı parsel,  eski fotoğraflardan daha önce var olduğu tespit edilen kagir evleri yeniden inşa etmek için tasarlanan rekonstrüksiyon projesi için kazılırken, ortaya arkeolojik kalıntılar çıkmış ve İstanbul Arkeoloji Müzesi ekipleri arkeoloji kazısı başlatmıştı. Yapılan kazıda yüzeye yakın kısımda tescilli yapılara ait temel kalıntılar, daha alt katmanda ise İstanbul tarihi açısında önemli ipuçları verebilelecek buluntular ortaya çıktı. Buluntular, onları inceleyen arkeolog, sanat tarihçisi ve mimarlara göre geç antik çağ ve büyük ihtimalle bir Osmanlı dönemi hamamına aitti. Ancak Koruma Kurulu uzmanların gördüğü manzarayı plan vermiyor olarak yorumladı ve inşata devam kararı verdi.

Kurul'un kararına istinaden dün inşaat makineleri alanı bir kaç saati içinde dündüz ettiler. İlerleyen saatlerde  Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müdahalesi ile makineler durduruldu. Ama mimari kalıntılarden geriye neredeyse bir şey kalmamıştı.Bakanlık yetkilileri 1 No’lu Koruma Kurul üyeleri hakkında soruşturma açılacağını duyurdu. İşin daha ironik yönü ise alanda daha kapsamlı arkeolojik araştırma yapılacağı açıklaması oldu.

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar