Bir arkeolojik mirası Türk usûlü koruma hikayesi

Eyüp Sultan merkezindeki inşaatta Osmanlı ve geç antik çağa ait yapı kalıntılarına rastlandı. Arkeolog ve mimarlara göre İstanbul'un tarihi topoğrafyası ve arkeolojisi açısından önemli ipuçları veren kalıntıları, İstanbul 1 Numaralı kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu plan verici görmedi ve 'inşaata devam' kararı verdi. Karar jet hızıyla uygulandı ve arkeolojik kalıntılar jiletle kazır gibi kazındı.


Diğer Videolar & Reklamlar