Ali Şeker: Koruma Kuruluna soruşturma değil suç duyurusu gerekiyor

Ali Şeker: Koruma Kuruluna soruşturma değil suç duyurusu gerekiyor

Eyüp'te Koruma Kurulu kararına dayanarak kısa süre içinde yok edilen arkeolojik kalıntılarla ilgili TBMM'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması için soru önergesi veren İstanbul Milletvekili Ali Şeker, açıldığı iddia edilen soruşturma ortaya çıkarılan bu kıymetli eserin tahrip edildiği gerçeğini değiştirmiyor, dedi.

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği soru önergesinde ‘skandal’ olarak değerlendirdiği kararı kınadı: “Ne yazık ki buluntuların büyük bir kısmı tahribata uğramış durumda. İnşaatın bu denli ilerledikten sonra durdurulması ve açıldığı iddia edilen soruşturma ortaya çıkarılan bu kıymetli eserin büyük bölümünün tahrip edildiği gerçeğini değiştirmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bundan sonra da böyle geri dönüşü olmayan şaibeli kararların alınmasının önüne geçecek tedbirleri uygulamaya sokmalı.”
Soruşturma değil suç duyurusu gerekiyor

Şeker, kurul üyeleri hakkında yalnızca idari soruşturma başlatılmasının yeterli olmadığını belirterek bu üyeler hakkında görevi kötüye kullanma ve korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verme gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

İstanbul Milletvekili Ali Şeker,, Ersoy’un yanıtlamasını talep ettiği önergede şu soruları sordu:

1. İlgili buluntunun korunmasına gerek görmeyen Kurul üyeleri hakkında soruşturma açıldığı iddiaları doğru mudur?

2. İlgili buluntu arazisinde yer alan otopark inşaatı iddia edildiği üzere, buluntuların yüzde 70’i tahrip edildikten sonra mı durduruldu?

3. İstanbul gibi iki kıtaya yayılmış ve birçok uygarlığa, kültüre ev sahipliğe yapmış bir şehirde bulunan tarihi eserlerin gereği gibi korunabilmesi ve kültürel dokumuza kazandırılabilmesi için konunun uzmanı kişilerin karar alma mercilerinde yer almasının sağlanması düşünülmekte midir?

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar