Azınlık nedir?

Azınlık; içinde yaşadıkları toplumdan kültürel, etnik veya dînî özellikleri bakımından farklı olan gruplardır.

Soy, dil, kültür ve inanç bağlarıyla birbirine bağlanmış ve kendilerinin yaşadıkları ülkedeki çoğunluktan farklı olduğunu hisseden (ya da hissettirilen) gruplara azınlık veya azınlık grupları denir.


Benzer Haberler & Reklamlar