Astrolabon: Astrolabium

Astrolabon nedir? Astrolabium nedir?

 Astrolabon (Latincesi Astrolabium); Antik Yunanca'da  yıldız yakalayan / yıldız tutan anlamına gelen terim aynı zamanda M.Ö: 3. yüzyılda keşfedilen; gökcisimlerinin konumlarını ölçmek için kullanılan astronomi aletinin de  (yıldız ölçen / yıldızölçer) de adıdır. Yıldız anlamına gelen Astro ile yakalayıcı, tutucu, ölçücü anlamına gelen lambanein (Labon) kelimelerinin birleşimiyle türetilmiştir.

Bu astronomi aletinin adı Usturlap olarak Yunanca'dan Arapça'ya geçmiş hali ile Türkçe'de de kullanılmaktadır. Tam Türkçe karşılığı Yıldızölçen'dir.

Bakınız: Usturlap: Mikyâsü’n-nücûm


Benzer Haberler & Reklamlar