Anatolizm nedir?

Anatolizm politikası nedir? Anatolizm ne demek?

Anatolizm; Anadolu topraklarına bağlı ulus modelidir. Anadolu’da tarih boyuna boy göstermiş bütün medeniyetlerin, kültürlerin ve değerlerin sahiplenilerek Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde temsil edilmesidir.

Anatolizm Politikası; Osmanlı Devleti topraklarının büyük kısmının işgal edilerek imparatorluğun çökertilmesinden sonra verilen Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni ulus modeli arayışlarındandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kan bağına, din bağına ve dil bağına dayalı ulus oluşturma tezlerine karşı toprağa dayalı ulus oluşturmayı savunduğu belirtilmektedir.

Anatolizm politikası yeni devletin kurduğu şirketlere,  Sümerbank , Etibank gibi isimler verilmiştir. Anadolu kültürü sahiplenilerek yeni Türkiye Cumhuriyetinde bu kültürlerin yaşatılması esas alınmış ve o kültülerin keşfi için arkeoloji kazılarına kapılar sonuna kadar açılmıştır..


Benzer Haberler & Reklamlar