Aççana Höyük Kazısı

Aççana Höyük Kazısı

Aççana Höyük Kazısı: 


Kazının Yeri: Hatay
İlçesi: Antakya
Köyü: Varisli

Kazı Başkanı: Kutlu Aslıhan Türkan Yener
Bağlı Olduğu Kurum: Chicago Üniversitesi
 

Aççana Höyük kazı çalışması 2007 yılında temmuz-eylül aylarında yapılmıştır.

Dört bölgede çalışılmıştır:
 

Güney Açmaları: M.Ö 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilebilecek yapı kompleksini genişletmek maksadıyla 4 adet açmada çalışmalar sürdürülmüştür.

45.44: Höyüğün stratigrafisini hem de mezarlık alanını kapsamlı bir şekilde incelemek hedef alınmıştır. Buna esas olarak yapılan çalışma ile Geç Tunç Çağına ait 4 ayrı mimari tabaka ve toplamda 8 adet mezar kazılmıştır.

33.32 Açması (7. Dönem Sarayı Avlusu): 7. dönem sarayı 9 No.lu avlunun Orta Tunç Çağı II dönemine denk gelen 3 mimari tabaka incelenmiştir. Henüz üstü yazılmamış bir çok ve bir tane cuneiform ile yazılı belge bulunmuştur.

32.57 Açması: Müze alanı içerisinde 4. dönem saray yapısının avlusuna yerleştirilen açmada iki mimari tabaka açığa çıkarılmıştır. Fırınlar ve bir çok Mitanni mührü bulunmuştur.

Saray Bölgesi (Alan 1) 32.52 Açması (Hitit Kale Yapısı): Hitit kale yapısı doğuya doğru genişletilmiştir. Yapılan çalışmada iki evre saptanmıştır ve bir çok mühür baskısı bulunmuştur.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar