Mitanniler

Mitanniler kimdir? Nedir?

Mitanniler

Mezopotamya - Mesopotamia'nın kuzey kısmında İ.Ö. 1500-1360 yılları arasında hüküm süren bir Hint-İran devleti. 

Toprakları doğuda Arapkha (Kerkük) ve Zagros Dağları'ndan Assur'u da içine alarak Akdeniz'e kadar uzanıyordu. 

Başkenti büyük bir olasılıkla Vaşuganni kentiydi. 


Benzer Haberler & Reklamlar