Çivi Yazısı, Cuneiform

Çivi Yazısı, Cuneiform nedir?

Çivi Yazısı, Cuneiform nedir?

Çivi Yazısı (Cuneiform), Mezopotamya'da İ.Ö. IV. binyılı sonlarına doğru, yaklaşık 3200 yıllarında aslen Asya kökenli olan Sümerler tarafından bulunmuş olan çivi yazısı, eski Uruk şehrinde yapılan kazılarda IV tabakada ortaya çıkarılan pişmiş toprak tabletlerden anlaşıldığına göre, önce resim yazısı olarak başlamış, sonra evrimleşerek düz çizgilerden oluşan işaretlerin yer aldığı bir yazı şekline dönüşmüştür. 

Stylus adı verilen ucu kesik yazı kaleminin kile batırılması ile batırıldığı yerde üçgen, çekildiği zaman da düz iz bırakması nedeniyle çiviye benzediği için çivi yazısı ismi verilmiştir. 

Bu yazı kelime işaretleri ve fonetik hece işaretlerinden oluşan bir sisteme dayanmaktadır. 


Benzer Haberler & Reklamlar