Bronz Çağı - Tunç Çağı

Bronz Çağı, Tunç Çağı nedir?

Bronz Çağı (Tunç Çağı) İ.Ö. 3000-1200

Kalkolitik Çağ'da üretim gücü ve nüfus bakımından bilerli bir düzeye ulaşan toplumlar, sulu tarım ile  birlikte yaptıkları bu sıçramaya bağlı bir kültürel aşama sağlamışlardır. 

Bakır, kurşun, kalay, altın, gümüş ve bakır-kalay karışımı tunçtan, altın-gümüş karışımı elektrondan çeşitli eserlerin yapıldığı ve İ.Ö. II. bine, yani yazının Anadolu'da tanınmasına kadar devam eden çağ. 

Tunç Çağı üç bölümde incelenir. 

1. Erken Tunç Çağı (İ.Ö. 3000-2500)

Bu tarihsel döneme damgasını vuran devletler; Sümer şehir devletleri ile Akkadlar olmuştur. Yazı bu dönemde Anadolu'da kullanılmaya başlanır. Tunç aletler çok yaygın değildir. 

2. Orta Tunç Çağı (İ.Ö. 2500-2000)

Anadolu'da Hitit, Mezopotamya'da Asur ve Babil, Mısır'da Mısır uygarlıkları bu döneme damgasını vurur. 

Bu dönemde tunç eserler bolca üretilmekte ve kullanılmaktadır. Çömelikçi çarkı da bu dönemde icat edilir. 

3. Geç Tunç Çağı (İ.Ö. 2000-1200)

Hitit İmparatorluğu yıkılarak yerini güney Anadolu ve kuzey Suriye'deki şehir devlerlerine bırakırken Asurlular Doğu Akdeniz'den Zağros Dağlarına kadar olan bu çok geniş alanda hüküm sürmeye başlarlar. 

Bu dönem seramiği tek renkli ve ender olarak da boya ile bezenmiştir. Boyalı olanlar daha çok kırmızı ve açık zemin üzerine koyu renklerle süslüdür. Kazıma ve boyama olarak yapılan bu bezemeler geometriktir. 

Bu dönemde gaga ağızlı testiler, üç ayaklı gaga veya yuvarlak ağızlı testiler, tek kulplu kase ve fincanlar, çift kulplu vazolar, insan yüzlü testiler, emzikli kaplar, siyah perdahlı üzeri yiv ve kabartmalarla, geometrik motiflerle bezeli ve geniş karınlı çömlek çokça kullanılmıştır. 

Evler genellikle taş temelli, kerpiç duvarlı, dörtgen ya da düzgün olmayan dikdörtgen odalıydı ve bu odalarda ocak, fırın ve sedir yer almaktaydı. 

Bu dönemde Anadolu'daki en önemli merkezler; 

Kültepe, Horoztepe, Eskiyapar, Alişar, Dündartepe, Mahmatlar, Tilkitepe, Ahlatlıbel, Polatlı, Etiyokuşu, Alacahöyük ve Boğazkale'dir


Benzer Haberler & Reklamlar


Arkeolojik Haber