2020 K.Ü. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisansüstü Araştırma Sempozyumu Mart'ta

8. Yıllık Lisansüstü Öğrenci Araştırma Sempozyumu; Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü (ARHA) tarafından 26 Mart 2020’de Beyoğlu, İstanbul’da bulunan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre; 8. Yıllık Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisansüstü Araştırma Sempozyumu'nun özellikleri şöyle: 

Performans: Aktörler, Objeler, Mekânlar başlıklı sempozyum, performans etrafında şekillenen sanatsal ve kültürel eylemlerin çeşitli tezahürlerini incelemeyi amaçlarken onların süregelen yaygınlığını tartışmaya açmayı ve farklı mekânsal, zamansal, toplumsal ve kişisel bağlamlardaki nüanslarının izini sürmeyi merkezine almaktadır. Kimliğin şekillenmesi, toplumsal cinsiyetin inşası, benliğin ifadesi ve topluluğun tanımlanmasında faydalanıldığı şekliyle performans sonuçları analiz edilecektir. Performansı geniş anlamıyla tanımlıyoruz, dolayısıyla kutsal veya seküler olanı, toplumsal veya kişisel olanı, aynı zamanda gösterişli veya gündelik olanı kapsamaktadır. Ayrıca, kelimeler ve eylemler arasındaki bağımlı ilişkiye işaret eden edimsellik, sanattaki yansımaları sebebiyle bu çerçeveyle ilişkili bir konu olarak belirmektedir.

Bu sempozyum, kültür ve sanatta performans temasıyla ilintili çeşitli konu başlıklarını, araştırma alanlarını ve dönemleri de içeren farklı perspektif ve disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bildiri konuları, bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte, şu konuları içerebilir:

• Performans tasvirleri
• Performans ve mekân
• Performans, mimari ve şehir planlaması
• Devlet gücü, teatrallik, törenler ve alaylar
• İmparatorluk performansları ve askeri performanslar
• Kutsal performanslar, ayinler ve ritüeller
• Kimliklerin icra edilmesi
• Kültürün icrası
• Sanatta edimsellik
• Performans olarak toplumsal cinsiyet
• Performans sanatları, tiyatro, dans, gösteriler
• Müzik icrası, müzisyenler, müzik aletleri
• Bellek ve performans
• Performansları belgelemek
• Performansları sahnelemek ve yeniden sahnelemek
• Performans yoluyla kendini ifade
• Somut olmayan kültür varlıkları ve performans
• Müzecilik çalışmalarında edimsellik

Arkeoloji, sanat tarihi, tarih, kültürel miras, müzecilik ve diğer bağlantılı alanlardan öğrenciler, Anadolu, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Balkanlar, Levant ve Yakın Doğu’da Prehistorik dönem, Tunç ve Demir çağları, Klasik dönem, Bizans ve Osmanlı dönemleri ile modern çağı da kapsayan farklı dönemlere dair araştırmalarını sunmaları için davet edilmektedir.

Araştırmalarının herhangi bir aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri konferansa başvuruda bulunabilirler. Konferans dili İngilizce olmakla birlikte konferans ve poster sunumları İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilecektir. Başvuruların 250 kelimelik bir özetle en geç 31 Aralık 2019 tarihinde arhasymposium@gmail.com adresine yapılması gerekmektedir.

Başvuranların kabul edilip edilmedikleri Ocak ayının ortasında kendilerine bildirilecektir.

Sorularınız için arhasymposium@gmail.com adresine e-posta gönderebilir ya da arhags.ku.edu.tr ve www.facebook.com/ARHAsymposium adreslerini ziyaret edebilirsiniz.


Benzer Haberler & Reklamlar