Paleontoloji

Neandertallerin de un öğütebildikleri anlaşıldı

Neandertaller'in de un öğütebildikleri anlaşıldı

İtalya'da bulunan paleolitik bulgular ışığında yapılan son arkeolojik araştırma, değirmen taşında nişasta taneciklerinin geri kazanılması, Neandertallerin yalnızca bitkileri işlemekle kalmayıp, aynı zamanda 43 bin yıl önce un yaptıklarını da…