Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü

Misyon
Antropoloji Bölümü, 2002-2003 öğretim yılında, Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile lisans ve lisansüstü eğitim, öğretim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. 2008-2009 öğretim yılında bölüm öğrenci alarak yasal kuruluşunu tamamlayıp eğitim öğretime başlayan Antropoloji Bölümü Sosyal Kültürel Antropoloji, Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji olmak üzere üç anabilim dalı altında gelişimini sürdürmektedir. 2014- 2015 eğitim öğretim yılında ise tezli yüksek lisans programı verilmeye başlanmıştır.
Antropoloji biliminin sağladığı, nesnel bilgiyi insanlık yararına etkili biçimde kullanabilecek, aydın sorumluluğu gelişmiş antropologlar yetiştirmektir.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak; gelecekte üreteceği bilgi ve yetiştireceği bilim adamları ile ülkemizin uygar dünyada varlığını ve sesini duyurmasına katkıda bulunacak bir bölüm olmaktır.

Tanıtım
Antropoloji, insanın kültürel ve fiziksel ve morfolojik yapısını, tarihsel süreçteki gelişimini, çeşitliliğini tüm yönleriyle ele alan bir bilim dalıdır. İnsan bilimi olarak da tanımlanan antropolojinin çalışma konusu insana dair her şeydir.
2002-2003 öğretim yılında, Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulan bölümümüz, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ise yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır.
Antropoloji Bölümü’nden mezun olan bir öğrenci hem kamu hem de özel sektörde iş bulma imkanınına sahip olabilmektedir. Bölüm mezunlarımızı istihdam eden bazı kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
· Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
· Sivil Toplum Örgütleri
· Kamuoyu Araştırma Şirketleri
· Çocuk ve Gençlik Merkezleri
· Devlet Planlama Teşkilatı
· Türkiye İstatistik Kurumu
· Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
· Üniversiteler
· İlköğretim kurumları (ilkokul-ortaokul)

Bölümümüzde 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 1 de doktoralı araştırma görevlisi hizmet vermektedir. Öğretim üyelerimiz tarafından tamamlanmış ve halen devam eden projeler;
Doç. Dr. İsmail Baykara
T.C. Kültür ve Truzim Bakanlığı Van İli Neojen ve Pleistosen Dönemleri Yüzey Araştırması (2014-)
T.C. Kültür ve Truzim Bakanlığı Gürgürbaba Tepesi Prehistorik Kazısı (2017-)
Dr. Öğr. Ü. Seda Karaöz Arıhan
‘Osmanlı Dönemi Beybağ Mevkii İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi’ BAP(2015-2017)
Dr. Öğr. Ü. Cansev Meşe Yavuz
‘Okulöncesi Dönem ve Okul Çocuklarının Büyüme Gelişme Profillerinin Oluşturulması’ A.Ü. BAP (2016-2017)
Dr. Öğr. Ü. Zehra Özbulut
Müslümantepe'de Demirçağ ve Tunç Çağ'ında Hayvan Kullanımı, Diyarbakır, Türkiye BAP (2014-2015)
Dr. Öğr. Ü. Derya Silibolatlaz Baykara
TÜBİTAK 1001 Projesi. “Anadolu’da At Arkeogenomiği ve Popülasyon Demografikleri” (2017-)
TÜBİTAK 1001 Projesi. “Doğu Akdeniz Bölgesi keçi örneklerinden DNA elde etmek ve aDNA aracılığıyla bazı arkeozoolojik ve paleoantropolojik sorulara cevap vermek (2015-)
Tatarlı Höyük Hayvan Kemiklerinin Çalışılması (2017)
Dr. Mehmet Fuat LEVENDOĞLU
‘Van Şehrinin Marka Kimliği ve Marka İmajının Belirlenmesi’ (2015-2017)
‘GENÇDES-2017-1 Van Bardakçı Köyü Seramik Atölyesi Uygulama Projesi’ (2017)

"Van İli Çavuştepe Kalesi Kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Arkeolojik Kazı Projesi" (2017-) 

BÖLÜMLER
Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı
Paleo Antropoloji Anabilim Dalı
Sosyal Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı

Yönetim
Bölüm Başkanı:
Doç. Dr. İsmail Baykara

Bölüm Başkan Yrd.: Dr. Öğr. Ü. Zehra Özbulut

 

Akademik Kadro

Doç. Dr. Derya Baykara
Paleo Antropoloji Anabilim Dalı


Doç. Dr. İsmail Baykara
Paleo Antropoloji Anabilim Dalı


Dr. Öğr. Ü. Cansev Meşe Yavuz
Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı


Dr. Öğr. Ü. Seda Karaöz Arıhan
Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı


Dr. Öğr. Ü. Zehra Özbulut
Paleo Antropoloji Anabilim Dalı


Araş. Gör. Dr. Mehmet Fuat Levendoğlu
Sosyal Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı

İletişim Bilgileri

Adres: YYÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ANTROPOLOJİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI KAMPÜS/VAN
Telefon: +90 432 225 1051
Fax: +90 432 225 1188
e-Posta: 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar