Tripolis Antik Çağ Heykelleri ve arkeolojik yaklaşımlar Isparta'da konuşuldu

Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Topluluğunca üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Polis Sezgin Konferans salonunda gerçekleştirilen Tripolis Antik Çağ Heykelleri Konferansında Doç. Dr. Bahadır Duman ve Dr. Torben Schreiber arkeolojide güncel yaklaşımlara dikkat çektiler.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Tripolis Antik Kenti Başkanı Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bahadır Duman, “Tripolis’teki Güncel Araştırmalar Yeni Buluşlar” konusuna ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmalarına Tripolis’in konumunu ve tarihini anlatarak başlayan Doç. Dr. Bahadır Duman, “Tripolis kentinde anıtsal çeşme, cadde, yönetici evi gibi yerlerde kazılar gerçekleştirdik Kazılar sonucunda M.S. 3-4. Yüzyıllara ait yönetici, tanrı heykelleri, çanak çömlek, kemik aletler, sikkeler, gibi birçok buluntuya ulaştık.” dedi.

Dr. Torben Schreiber ise “Form and Functions of Hellenistic Seals Form Archival Context” başlıklı sunumunda Helenistik dönem M.Ö 234-27 yılları arasında kullanılan mühürler hakkında bilgiler verdi. Bunları sınıflandırmalarının önemine işaret eden Dr. Schreiber, yönetici mühürleri, kişisel mühürlerden bahsetti. Doliche Dülük Baba Gaziantep Antik Kentinde ele geçen mühürlerden de bahseden Dr. Schreiber, bu mühürlerin kullanım alanları ve biçimlerine değindi.


Benzer Haberler & Reklamlar


Arkeolojik Haber