Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 2. kitabı

Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmaları kştabının 2.Cildi Aliağa Kent Kitaplığı’nın 6. yayını olarak neşredildi.

Aliağa Belediyesi, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” kitabının 1. Ciltini geçtiğimiz aylarda tarih severlerin ve akademi dünyasının hizmetine sunmuştu.

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 6. yayını “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt” de kitaplıklardaki yerini aldı. Dört cilt olarak planlanan ve serinin ilk yayını olan “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, 1. Cilt”ten sonra ikinci cilt de yoğun ilgi gördü.

Toplam bin 874 sayfadan oluşan ve baskıları hızla tükenen Aliağa Belediyesi kitaplarını isteyenler pdf formatında http://aliaga.bel.tr/yayinlarimiz/ bölümünden edinebiliyor.

Kitaplar cihazlara indirilebiliyor hatta görme engelli vatandaşlar için oluşturulmuş sesli kitap uygulama sayesinde de dinleyebiliyor.

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 6.YAYINI “MYRİNA VE GRYNEİON 2”

2018 yılının eylül ayında okuyucu ile buluşturulan eserin dağıtımı devam ediyor. 

Kitapta; Aliağa’da bulunan antik kentler içinde, tarihte “Apollon Tapınağı” ile bilinen “Gryneion”  ve “toprak heykelcikleriyle” arkeoloji dünyasını şaşırtan “Myrina” antik kentlerinin arkeolojik kültür mirası okuyucuya aktarılıyor. 

Arkeoloji ve bilim dünyasına uzun yıllar hizmet edecek olan eser akademik bir dille hazırlandı. Doç. Dr. Murat Çekilmez, Dr. Emel Dereboylu Poulain ve Dr.Emre Erdan’ın editörlüğünü üstlendiği “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt” adlı kitap da yüzey araştırmaları sırasında bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler, Gryneion’daki Apollon tapınağı ve çevresinde yapılan jeofizik araştırmaları gibi çok sayıda önemli bilgiler yer alıyor.   

Akademi dünyasının kısa sürede ilgisini çeken 446 sayfalık başucu niteliğindeki dev eserde ilk ciltte İngilizce olarak yayımlanan makaleler Türkçe olarak yayımlandı. Myrina ve Gryneion antik kentlerinden çıkan seramikler üzerinde çalışmalar yapıldı ve bu çalışmaların sonuçları okuyucuya aktarıldı. Gryneion’daki bitkiler ve florayla ilgili araştırma kitapta yer aldı. Uzman akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar ile sikkesinden seramiğine, mimari malzemeden heykeltıraşlığa kadar birçok önemli bilgi Myrina ve Gryneion 2 kitabında okuyucuya sunuldu.

İÇİNDEKİLER:

“MYRİNA VE GRYNEİON, ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARI, SON ARAŞTIRMALAR VE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR, 2.CİLT” kitabının içeriği şöyle;

1. 2016 Yılı Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırması
(MYGAR) Raporu (2. Sezon)
Murat Çekilmez

2. Osmanlı Dönemi’nde Güzelhisar-ı Menemen Kazası Tahrirlerinden
(15.-17. Yüzyıllar) Hareketle Apollon Gryneion Kutsal Korusu’nun
Sınırları Üzerine
Ersin Doğer-Hilal Ortaç

3. 2017 Yılı Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırması Seramik
Buluntuları
Emel Dereboylu Poulain-Pınar Taşpınar-Merve Arınç

4. Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmalarında Bulunan Mimari
Terrakottalar
Suat Ateşlier

5. Myrina Territoriumundan Bir Arkeolojik Yerleşim: Tisna (Tišna?)
Emre Erdan-Ali Osman Tiro

6. Myrina’daki Fransız Kazılarında Ele Geçen Seramik ve Diğer Buluntular
Emel Dereboylu Poulain

7. Aiolis Kenti Myrina’da 2017 Yılı Yüzey Araştırmaları: Burunucu Mevkii
Bizans Seramik Buluntuları
Lale Doğer

8. Myrina Terazi Ağırlıkları
Oğuz Tekin

9. Addendum: Gryneion ve Sikkeleri
Oğuz Tekin

10. Myrina Sikkelerinde Kraliçe Myrina Tasviri
Dinçer Savaş Lenger

11. 2015 Yılı Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmalarında Tespit
Edilen Kültür Varlıkları
Murat Çekilmez-Arzu Özver-Nihan Aydoğmuş

12. 2017 Yılı Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmalarında Bulunan Ağırlık ve Ağırşaklar
Fevzi Özcan-Merve Arınç-Pınar Taşpınar

13. Amazonlar (Kadın Savaşçılar), İki Amazon: Myrina ve Gryne
Aslıhan Güçlü

14. Gryneion Antik Kenti’nde Kültürel Mirasın Korunması Kapsamında Tapınak Temellerinin Araştırılmasında Arkeojeofizik Çalışmalar
Fethi Ahmet Yüksel-Kerim Avcı-Murat Çekilmez

15. Güzelhisar Çayı Kıyı Ovasında Alüvyal Jeomorfoloji Araştırmaları ve Myrina Jeoarkeolojisi
Serdar Vardar

16. Çandarlı Körfezi’nin Doğusunda Aliağa-Yenişakran Arasının Jeomorfolojisi
Atilla Karataş

17. Gryneion Antik Kenti Bitkileri Üzerine: 2017 Çalışmaları
Mesut Kırmacı

18. Gryneion Antik Kenti (Aliağa-İzmir) Tapınak Alanındaki Taşların Mineralojik ve Petrografik Özellikleri
Barış Semiz

19. “Gryneon’da Son Buluntular”-Makale Çevirisi: Leonere Keene, “Recent Finds at Gryneon” (Türk Arkeoloji Dergisi, 1959, IX-2, s. 55-59) Adlı Makalenin Türkçe Çevirisi

Senem Çevik

20. Myrina’nın Güzergâhı: Bir Çıkmaz Sokak Olarak “Aiol Göç Efsanesi” ve
Aiolis-Doğu Akdeniz Bağlantıları
Emre Erdan-Barış Gür


Benzer Haberler & Reklamlar