Mesopotamia: Mezopotamya

Mesopotamia nedir? Mezopotamya nedir? Mezopotamya neresidir?

Mezopotamya (Mesopotamia) : Yunanca mesos “orta” ve potamos “ırmak” sözcüklerinden türetilmiştir ve “ırmaklar arasındaki ülke” anlamına gelmektedir.

Dicle ile Fırat nehirleri arasında, güney doğu Anadolu’daki dağlardan Basra Körfezine kadar uzanan, bölgedir.

Avrupalı araştırmacılar bu bölgenin kuzeyine “Assur Ülkesi”, güneydeki alüvyonlu bölgeye sırasıyla Babilonia, Akad ve Sümer, Basra Körfezi ’nin doğusuna ise Elam ismini vermişlerdir.

Eski Sümerliler; topraklarına Ki-En-Gir (Büyük Tanrılar Ülkesi) demiştir.

Bakınız: Ki-En-Gir: Kiengir

Mesopotamia; Mısır, Suriye - Filistin’in kıyı kısmı, Anadolu’da Çukurova, Güneydoğu Anadolu, İran’da Zagros Dağları’yla çevrili alandır ve tarihin oluşumunda büyük rol oynamış bir bölgedir.

Yaklaşık 1840 yıllarından beri yapılan arkeolojik kazılar, buradaki uygarlığı gün ışığına çıkarmıştır.

Elverişli coğrafi koşullar nedeniyle, Mesopotamia halkı göçebelikten yerleşik düzene geçmiştir.

Güneydeki Sümer topraklarında M.Ö. IV. binyılda önemli gelişmeler kaydedilir. M.Ö. 3000 yıllarında yazının icadı ve ilk şehir devletlerinin doğuşu burada gerçekleşir.

Ur, Uruk, Lagaş gibi Sümer şehirlerinde binlerce çivi yazılı tablet bulunmuştur.

2. Mezopotamya neresidir?: Kuzeyde Toros Dağları, güneyde Basra Körfezi, batıda Suri­ye Çölü ve doğuda Zagros Dağları ile çevrili bölge. Bölgenin iki önemli ır­mağı Fırat ve Dicle’dir. Kelime anlamı olarak “ırmaklar arasında kalan bölge”anlamına gelir.

Klasik Dönem yazarları bu terimi kullanırken Babil ve çevresini dışarıda tutarlardı. Seleukos Krallığının pek çok yerleşim kurduğu bölgede Roma ve Part orduları sık sık karşı karşıya gelmiştir. Roma İmpara­torluğu bölgeye tümüyle hakim olamadı. MS 115’te aynı adla Roma eyaleti olan bölge asıl Mezopotamya’nın sadece kuzey kısmını içerir.


Benzer Haberler & Reklamlar