Ki-En-Gir: Kiengir

Kiengir nedir? Ki-En-Gir ne demektir?

Ki-En-Gir; Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan, bugün Mezopotamya olarak isimlendirilen coğrafi alanın Sümerce adıdır. Büyük Tanrılar Ülkesi anlamına gelmektedir.

Eski Sümerliler; topraklarına Ki-En-Gir (Büyük Tanrılar Ülkesi) demiştir ve tarihte bilinen en eski tanrı panteonunu oluşturmuşlardır.

Mezopotamya ismi bölgeye daha sonradan konulmuştur. Meso ve Potamos kelimelerinden oluşan kavram, Antik Yunanca '' İki Nehir Arasında'' anlamına gelmektedir.

Mezopotamya için Süryanice, Farsça ve Arapça'da '' iki ırmak arasında'' anlamına gelen terimler kullanılmıştır.

Antik Yunancası: Μεσοποταμία
İngilizcesi: Mesopotamia
Süryanicesi: Beyt Nahrin
Farsçası: Miyān Rudān
Arapçası: Beynel Nahreyn
 

Bakınız: Mesopotamia - Mezopotamya

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar