Kültürel miras taşıyıcısı 345 değere sanatçı tanıtma kartı verilecek

Kültürel miras taşıyıcısı 345 değere sanatçı tanıtma kartı verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 345 ustanın, "sanatçı tanıtma kartı" alarak, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydedilmesine karar verildi.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının tespit ve kayıt işlemlerine yönelik çalışmaları kapsamında, değerlendirme kurulları bu yılki toplantılarını tamamladı.

Aynı sanatı icra edenler arasında tanınan, alanında geleneksel bilgiye sahip olan, bu bilgiyi geleneksel aktarım yoluyla edinen ve aynı şekilde öğreten kişilerin başvurularını ele alan değerlendirme kurulları, mahalli sanatçılar ve geleneksel çalgı yapımcıları, aşıklar-ozanlar, halk-kalem şairleri ve zakirler, geleneksel el ve Türk süsleme sanatkarları ile geleneksel tiyatro sanatçılarının alanlarına özel kriterleri de göz önünde bulundurdu.

Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Çalgı Yapımcıları Değerlendirme Kurulu, yöresinin geleneksel halk müziği bilgisine sahip, makam/ayak, usul/tavır gibi yerel icra biçimlerine hakim, yöre halkınca tanınan mahalli sanatçılarla ürettiği sazlar geleneksel, profesyonel veya akademik birimlerce kabul gören çalgı yapımcılarının, sanatçı tanıtma kartı almak için yaptıkları başvuruları görüştü.

Değerlendirme kurulu, aralarında kabak kemane, cümbüş, cura, tulum, bağlama, kemençe çalan mahalli sanatçılarla bu müzik aletlerinin yapımını gerçekleştirenlerin de bulunduğu 99 kişiye "sanatçı tanıtma kartı" verilmesini kararlaştırdı.

Geleneksel El Sanatları Değerlendirme Kurulu, icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, bu alanda belli bir olgunluğa erişmiş, geleneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan, bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustaların başvurularını ele aldı.

Aralarında iğne oyası, folklorik bebek, kutnu, kanaviçe, geleneksel ok, ahşap oyma, sepet, bıçak, tel kırma, naht, kalem işi, keçe, yemeni, cam üfleme, tespih, zırh, miğfer, kılıç, semer, palan, bakır, gümüş, çini, seramik, çömlek, baston ustalarının bulunduğu 151 kişi, sanatçı tanıtma kartı almaya hak kazandı.

Halk Ozanları, Aşıkları, Şairleri ve Zakirler Değerlendirme Kurulu, yöresinin kültürüne hakim, yöresinde tanınan, örnek alınabilecek ürünler ortaya koyan, mahlas sahibi halk ozanı ve aşıklar arasından 53 kişiye sanatçı tanıtma kartı verilmesini kararlaştırdı.

Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları Değerlendirme Kurulu, Karagöz ve kukla oynatan ve kukla yapan 7 kişiyi belirledi.

Sanatçı tanıtma kartı verilecek bu kişilerin seçilmesinde, en az 5 Karagöz oyununu geleneksel yöntemlerle oynatabilme, geleneksel oyunlardaki tiplemeleri usulüne uygun seslendirebilme kriterleri göz önünde bulunduruldu.

Türk Süsleme Sanatları Değerlendirme Kurulu da ebru, hat, tezhip ve minyatür sanatında bir olgunluğa erişmiş, sanatını bir ustadan geleneksel yöntemlerle öğrenmiş, yeni tekniklere de haiz 35 kişinin sanatçı tanıtma kartı almasına karar verdi.

Böylelikle 345 yerli ve milli değer, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtları yapılarak, "sanatçı tanıtma kartı" almaya hak kazandı.


Benzer Haberler & Reklamlar