Kelkit

Kelkit neresidir?

Kelkit

1412 rakımda bulunan Kelkit, doğusunda Köse, Batısında Şiran, Kuzeyinde Gümüşhane'nin merkez ilçesi, Güneyinde Erzincan ile çevrilidir.

Genellikle düz bir arazi yapısına sahiptir. Tarıma elverişli; Özlüce Vadisi ve Koşmaşat Vadisi bulunmaktadır. Kelkit Çayı, Çimen Dağları'ndan çıkan ve Yeşilırmak'ı besleyen en büyük koldur.

Kelkit, iklim olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında bir iklim geçişi teşkil eder. Yazları kurak, kış ve bahar ayları yağışlı geçer.

Ekonomide büyük yeri tarım ve hayvancılık kaplar. İlçede genel olarak mera hayvancılığı yapılmakta ise de, son yıllarda ahır besiciliğine yönelik hayvancılık yapılmaya başlanmıştır.

İlçede el sanatları olarak 'zilli kilim' üretilmektedir. Zilli kilimlerin tarihi Orta Asya'ya dayanmaktadır. Kilimden günümüzde tek parça halinde çok büyük ebatta üretilmelerine rağmen seccade kilimleri de çok nadir örneklerdendir. Zilli kilim dokumacılığı heybe, yastık, yolluk, duvar süsleri, nazarlık, isimlik, seccade olarak üretilmektedir. İlçenin simgesi haline gelen zilli kilim dokumacılığı da son yıllarda istihdam ve hediyelik ürün olarak büyük önem arz etmektedir.

History
Kelkit, at an elevation of 1412 is surrounded by the provincial districts of Köse on the east, şiran on the west, the city center of Gümüşhane on the north and Erzincan on the south. It has a general şat soil structure. There are agriculturallyrich valleys like Özlüce valley and Koşmaşat valley. Kelkit River, originating from Çimen Mountains, is the biggest branch feeding Yeşilırmak River.

The climate of Kelkit has a transitory characteristic between Eastern Black Sea and Eastern Anatolia regions. The summers are dry, whereas winters and springs and falls are rainy.

Agricultural and pastoral economy occupies an important place in the economy of the district. Even though in the district, generally cattle breeding is practiced, lately there is also breeding in stables.

 In the provincial district of Kelkit, as handicrafts ‘zilli kilim (carpets with bells)’ are produced. The history of these carpets go back to Central Asia. Even though now- adays these carpets are produced in big sizes, there are also few examples of prayer rugs. Zilli kilim weaving of today produce different products like carpetbags, pil- lows, rugs, wall ornaments, evil eye beads, name plates and prayer rugs. Zilli kilim had become the symbol of the district and lately had started occupying an important place both for providing employment and for producing souvenirs of Kelkit.

Kaynak: http://gumushane.gov.tr/kelkit

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar