Köse

Köse neresidir ve tarihi nedir?

Köse
Cumhuriyet Dönemi'nde Gümüşhane'nin il yapılmasının (1924) ardından Kelkit Kazası'na bağlı bir bucak merkezi haline getirilmiştir. Köse, 1954 yılında belediye, 3392 sayılı kanunla da 19.06.1987 tarihinde ilçe olmuştur. Salyazı Beldesi ve köylerin kuruluşları konusunda da kesin bilgilerin bulunmamasına rağmen, Türk kültürünün dışında daha önce yaşamış olan milletlere ait iz ve eserlere rastlamak mümkündür.

Köse, Gümüşhane il merkezinin Güneyinde olup, 39-40. boylamlar ile 40¬41. enlemler arasında yer alan Kelkit Çayı Vadisi'nde kurulmuştur. Kuzeyde Gümüşhane il merkezi, Doğuda Bayburt il merkezi, Batıda Kelkit ve Güneyde Bayburt ili ve Kelkit ilçesi yer almaktadır. Deniz seviyesine göre ortalama yüksekliği 1.650 m civarında olup, yüzölçümü 500 km2'dir.

Köse, iklim olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında bir iklim geçişi teşkil eder. Yazlar kurak, kış ve bahar ayları yağışlı geçer. İlçenin ekonomisinde büyük yeri tarım ve hayvancılık almaktadır. Bunun yanı sıra nakliyecilik ve yolcu taşımacılığı, ticaret ve madencilikte belli ölçülerde yapılmaktadır.

Köse History
In the Republican period, when Gümüşhane becomes one of the cities of the Republic in 1924, Köse became a subdistrict as a part of the Kelkit disterict. Later on, Köse be- came a municipality in 1954 and became a provincial district by the law no 3392 on 19 June 1987.

Even though we do not have detailed information about the formation of Salyazı resort and the villages, we see traces of different cultures, not only belonging to the Turkish culture.

Köse, is situated on the south of the city center, on the Kelkit River Valley between 39.¬40 longitude and 40-41 latitude. On the north there is Gümüşhane city center, on the east there is Bayburt city center, on the west there is the province of Kelkit and on the south there are the city of Bayburt and the province of Kelkit. It has an average altitude of 1 650 meters and an area of 500 km2.

The climate of Köse has a transitory characteristic between Eastern Black Sea and Eastern Anatolia regions. The summers are dry, whereas winters and springs and falls are rainy.

Agriculture and cattle breeding occupie an important place in the economy of the dis- trict. Besides, transportation of goods and passengers, commerce and mining are also practiced.

Kaynak: http://gumushane.gov.tr/kose

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar