Şiran

Şiran neresidir?

Şiran

Şiran, Gümüşhane’nin en eski ilçelerinden biridir. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden öğrendiğimize göre ilçe merkezi Erenkaya Köyü’nde iken, 1800’lü yıllarda bugünkü ilçe merkezine taşınmıştır. Şiran, Farsça bir kelime olup, ‘aslanlar’ anlamına gelmektedir.
1921 yılında bağımsız sancaklar il olunca, Gümüşhane Bağımsız Sancağı da il oldu. 1925’te Şiran ilçe statüsü aldı. İlçe deniz seviyesinden 1.311 m yükseklikte olup, 992 km2 alanı kapsar.

İlçenin kuzeyinde bulunan Tersun Dağları, doğudan Batıya doğru uzanır. Güneyinde Çimen Dağları, Doğusunda Çilhoroz Dağı ile üç tarafı kapalı açık hilal gibi görünmektedir. İlçenin en önemli akarsuyu Kelkit Çayı’dır. Kelkit Çayı, ilçenin Doğu - Batı doğrultusunda, Güney yönünden geçer. Ayrıca Akbulak Deresi, Yukarıkulaca Deresi, Yeşilbük Deresi, Karaca Suyu, Zunzurt Suyu, Kelkit Çayı’na karışan akarsulardır.

İlçenin iklimi; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliği arz etmektedir.

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. İlçede, el sanatları olarak bütün köylerinde el tezgâhlarında dokunan ‘ala kilim’ yöremiz el sanatları içinde önemli bir yere sahiptir. Ala kilimin iğmeleri keçi kılından, örgüsü yünden, tabii kök ile boyanmış yün ipliklerden olup, çeşitli model ve motiflerden, ağaç tezgâhlardan genel olarak 1,5 x 3 ve 3 x 4 ebatlarında dokunmaktadır.

History
Şiran is one of the oldest provincial districts of Gümüşhane. We learn from Trav- elogue of Evliya Çelebi that the center of the district was Erenkaya village but it has moved to today’s center in the 1800s. fiiran is a Persian word literally meaning ‘lions’.

When the independent communes became cities in 1921, Gümüşhane also became a city. In 1925 şiran had gained the status of province. The district has an altitude of 1311 meters and covers an area of 992 km2.

Tersun Mountains at the north of the provincial district lie from east to west. The province looks like a crescent with three closed sides: with Çimen Mountains on the south, Çilhoroz Mountain on the east. The most important river of the district is Kelkit River. Kelkit River runs east-west direction on the south. Other rivers that run into Kelkit River are Akbulak river, Yukarıkulaca river, Yeşilbük river, Karaca Water and Zunzurt Water.

The climate of the district has a transitory characteristic between Eastern Black Sea and Eastern Anatolia regions. The summers are dry, whereas winters and springs and falls are rainy.

‘Ala kilim’ that are produced in handlooms in all villages of the district has an im- portant place among handicrafts of the region. Ala kilim carpets that have different models and motifs have usually a size of 1,5x3 and 3x4. 

Kaynak: http://gumushane.gov.tr/siran

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar