İstanbul'da 12 tarihi eser için restorasyon kararı alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi; Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde zaman içinde yok olan veya edilen 12 tarihi eseri ihya edilmeleri için imar planlarına işleme kararı aldı.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi; Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde zamanla yok olan veya edilen 12 tescilli eseri, restore edilmeleri için imar planlarına işleme kararını oy çokluğuyla aldı.

İBB Meclisinin gündemine sevk edilen raporda, "Beyoğlu'unda; Hatuniye Külliyesi, Fatih'te; Eme Kadın Cami, Haydarpaşa Cami, Attar Halil Mescidi, Elvan Çelebi Cami, Defterdar Efendi Medresesi ve Mescidi, Aydınoğlu Tekkesi, Kepenekçi İshak Cami, Deniz Abdal Cami, Voynuk Cami ve Katip Muslihittin Mescidi ile Üsküdar'da; Fıstıklı Mescidi'nin ihya edilme kararı alındığı" belirtildi.

İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarının hatırlatıldığı raporda, "Herhangi bir nedenle yok olan korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli cami, mescit, türbe ve benzeri kültürel mirasının yaşatılmasının sağlanabilmesi amacıyla Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde bulunan fakat günümüze kadar ulaşmayan tescilli yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kararının planlara işlenmesi ve/veya fonksiyon değişikliğine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Plan değişiklik gerekmektedir." denildi.


Benzer Haberler & Reklamlar