İsa Kızgut: Prof. Dr. İsa Kızgut

İsa Kızgut kimdir? Prof. Dr. İsa Kızgut kimdir?

Prof. Dr. İsa Kızgut 
1959 Mersin Doğumlu

Telefon: +90 242 310 6159/6159
e-Posta: ikizgut@akdeniz.edu.tr
isakizgut@gmail.com
http://aves.akdeniz.edu.tr/ikizgut/
Posta Adresi: kdeniz Üni. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü. Kampüs- ANTALYAEĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, K. Arkeoloji, 1997-2005
Yüksek Lisans:  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, K. Arkeoloji, 1995-1997 Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ, 1990-1994

YAPTIĞI TEZLER
Doktora:  "Türkiye'nin seçilmiş bazı müzelerinden Hellenistik ve Roma Dönemi bronz heykelcikleri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT K. Arkeoloji Mayıs, 2005.
Yüksek Lisan: "payava lahti", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT K. Arkeoloji Haziran, 1997.

YABANCI DİLLER
Almanca, İyi

AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 2018 - Devam Ediyor Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 2012 - 2018 Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT, 2005 - 2012 Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT, 1995 - 2005

MESLEKİ VE İDARİ DENEYİM
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , Arkeoloji Bölümü, 05.04.2016 - Devam Ediyor
Merkez Müdürlüğü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 13.07.2011 - Devam Ediyor
ABD, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, K.ARKEOLOJİ, 07.04.2009 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 15.04.2008 - 08.09.2010
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 03.04.2007 - 08.04.2009

ARAŞTIRMA ALANLARI
Arkeoloji


YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M.Karan, "RHODIAPOLIS TYKHE/FORTUNA HEYKELİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Doktora, N.Erkovan, "Rhodiapolis - Agora Ve Stoalari, Arkeolojisi, Rölöve Ve Restitüsyonu"", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Doktora, A.Çelik, "“Beycik ‘FırıncıkMevkii’ Antik Yerleşimi: Topografyası-Şehirciliği-Mimarisi” ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Doktora, E.Çetintaş, "-“Rhodiapolis Hatalı Üretim Seramiklerinin Deneysel Arkeoloji Yöntemleriyle
İncelenmesi ve Uygulanması.” ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak,
Yüksek Lisans, B.Gürel, ""Phaselis Batı ve Kuzeybatı Nekropolisi ve Ölü Gömme Gelenekleri" ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, F.Akin, "“Rhodiapolis Seramikleri- Roma Dönemi Tabakları” ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012. Yüksek Lisans, Z.Eksen, "“Antik Dönem Ölçü Kontrol Kapları (Sekomatlar)” ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, S.Firinci, "Rhodiapolis Seramikleri Roma Dönemi Pişirme Kapları, 2006-2009 Buluntuları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, E.Akalin, "“Roma Dönemi Köy Yerleşimleri, Asal Kentle İlişkileri ve Termessos/Neapolis Territoriumundan Yeni Bir Örnek: Kartınpınarı” ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.

SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kizgut İ., "“Rhodiapolis, as a Unique Example of Lycian Urbanism” ", ADALYA, pp.29-64, 2010
Kizgut İ., "“ The redcovery of Idebessos in the east Lycia. New finds from the total surface Surveys.” ", ADALYA, pp.145-172, 2009
Kizgut İ., "The Bath-Gymnasium Houses at Rhodiapolis. First Evaluation after Excavations New Additions to the Lycia architecture and Technic", ADALYA, pp.231-260, 2009
Varkivanç B., Çevik N., Kizgut İ., "A Lycian Settlement in Akdağlar: Darıözü / Kastabara", ADALYA, pp.189-202, 2003

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çetintaş E., Kizgut İ., "RHODİAPOLİS ANTİK KENTİ ÇATI KİREMİTLERİNİN ÜRETİM YÖNTEMLERİ (ARKEOMETRİ) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.", Ulakbilge, pp.113-126, 2018
Çetintaş E., Kizgut İ., "RHODİAPOLİS (KUMLUCA) ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİNİNKARAKTERİZASYONU", AMISOS, vol.III, no.-, pp.110-122, 2018
Kizgut İ., "PAYAVA LAHTİ", CEDRUS, pp.65-104, 2018
Kizgut İ., "Antalya Tahtalıdağ Çevresi Yerleşimlerine İlişkin Yeni Bulgular ve Öneriler", CEDRUS, pp.199-215, 2017
Kizgut İ., "RHODIAPOLIS ROMA DÖNEMİ ANIT MEZARI", PHASELIS, pp.329-342, 2017
Kizgut İ., "The Relationship Between Bronze Figürines and Cults Apollo in Asia Minor", Mediterranen Journal of Humanities, no.2, pp.323-335, 2017
Kizgut İ., Pimouguet Pedarros İ., "KITANAURA: RAPPORT SUR LA CAMPAGNE 2008", ANATOLIA ANTIQUA, pp.373-391, 2009
Kizgut İ., Pimouguet Pedarros İ., "KITANAURA: RAPPORT SUR LA CAMPAGNE DE 2007", ANATOLIA ANTIQUA, pp.393- 412, 2008
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Kizgut İ., "Eine fast vergessene Stadt Die Wiederentdeckung der Stadt Trebenna im lykisch pamphylisch pisidischen Grenzgebiet", ANTIKE WELT, vol.1, pp.41-49, 2004
KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
Kizgut İ., "The City of Opramoas the Benefactor Rhodiapolis /Hayırsever Opramoas'ın Kenti: Rhodiapolis/", in: From Lukka to Lycia/Lukka'dan Likya'ya, İşkan H. Dündar E., Eds., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.288-299, 2016
Kizgut İ., "TOPOGRAFYA-ROMA KALINTILARI", TREBENNA TARİHİ, ARKEOLOJİSİ, VE DOĞASI, ITS HISTORY, ARCHAEOLOGY AND NATURAL ENVIRONMENT, "Çevik N.", "Varkıvanç B", "Akyürek E", Ed., ADALYA-SUNA-İNAN KIRAÇ Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, İSTANBUL, ss.27-80, 2005

HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kizgut İ., "“Silifke Müzesi Bronz Heykelciklerine Yansıyan Kilikya Tanrıları” ", Uluslararası III. Kilikia Sempozyumu., MERSİN, TÜRKIYE, - , no.VII-2003, pp.155-
Kizgut İ., "Beydağları Yüzey Araştırmaları", Kum'dan Kent'e Patara Kazılarının 25. Yılı, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2013, vol.I, no.I, pp.339-355
Kizgut İ., "Rhodiapolis Nekropolü", Kum'dan Kent'e Patara Kazılarının 25. Yılı, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2013, vol.I, no.I, pp.357-367
Kizgut İ., "BEYDAĞLARI YÜZEY ARAŞTIRMALARI MNARA 2010", 33. ULUSLARARASI KAZI,ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, MALATYA, TÜRKIYE, 23-28 Mayıs 2011, vol.2, no.AST. 29, pp.239-250
Kizgut İ., "Rhodiapolis Kazıları ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2010", XXXIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 2011, MALATYA, TÜRKIYE, 23-28 Mayıs 2011, vol.III, no.XXXIII, pp.353-376
Çevik N., Kizgut İ., Bulut S., Akyürek T.E., Özdilek Tibikoğlu B., Akalin E., et al.,"RHODİAPOLİS KAZILARI VE ÇEVRESİ YÜZEY ARAŞTIRMASLARI 2008", ULUSLARARASI KAZI,ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SONUÇLARI SEMPOZYUMU, DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 2009, vol.4, no.KST. 31, pp.209-230
Kizgut İ., "Beydağları Yüzey Araştırmaları 2008", 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 2009, vol.3, no.AST. 27., pp.339-357
Kizgut İ., Pimouguet Pedarros İ., Bulut S., Çevik N., "Beydağları Yüzey Araştırmaları 2007: Kitanaura", XXX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu. 2008. AST-26, ANKARA, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2008, vol.3, no.26 AST, pp.395-412
Çevik N., Kizgut İ., Bulut S., "Rhodiapolis Kazıları 2007", XXX. ULUSLARARASI KAZI,ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU. ANKARA-2008, ANKARA, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2008, vol.4, no.XXX, pp.297-316
Çevik N., Bulut S., Kizgut İ., "RHODİAPOLİS KAZILARI İLK YIL 2006", 29. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SONUÇLARI, KOCAELİ, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2007, vol.2, no.KST. 29, pp.1-16
Çevik N., Kizgut İ., Kunze M., Bulut S., "Beydağları Yüzey Araştırmaları 2006", XXIX. ULUSLARARASI KAZI,ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU. KOCAELİ 2007, KOCAELİ, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2007, vol.1, no.XXV- AST, pp.299-304
Kizgut İ., Kunze M., Çevik N., Bulut S., "İn Önü Yüzey Araştırmaları 2005", XXXVIII. ULUSLARARASI KAZI,ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29 Mayıs - 2 Haziran 2006, vol.I, no.AST-XXIV, pp.99-106
Çevik N., Bulut S., Kizgut İ., "BEYDAĞLARI YÜZEY ARAŞTIRMALARI 2005", XXXIV. ULUSLARARASI KAZI,ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29 Mayıs - 2 Haziran 2006, vol.1, no.AST. 24, pp.85-98
Kizgut İ., "Silifke Müzesin’den Bronz bir Heykel Başı ve Bronz Heykelcikler”. ", Silifke Müzesi Konferansları, MERSİN, TÜRKIYE, 2 Kasım 2005 - 3 Nisan 2006, ss.106-130
Kizgut İ., Kunze M., "Bemerkungen zu İn Önü –eine unbekannte Stadt im lkisch-pamphylischen und psidischen Grenzgebiet”", THE III. SYMPOSIUM ON LYCIA , ANTALYA, TÜRKIYE, 7-7 Ekim 2005, vol.I, no.I, pp.345-353
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Kizgut İ., Akyürek E., Pimouguet Pedarros İ., et al.,"Beydağları 2004 Yılı Yüzey Araştırmaları", 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2005, vol.2, no.AST. 23, pp.141-154
Çevik N., Varkivanç B., Bulut S., Kizgut İ., Akyürek T.E., Pimouguet Pedarros İ., "“Bey Dağları Yüzey Araştırmaları 2003: Neapolis-Kelbessos ve Çevreleri“,2003", XXXVI. ULUSLARARASI KAZI,ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, KONYA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, vol.I, no.AST- XXII, pp.101-114
Çevik N., Varkivanç B., Kizgut İ., "“Trebenna ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2001”", Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 2002, ANKARA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2002, vol.2, no.AST- XX, pp.97-112
Çevik N., Kizgut İ., Aktaş Ş., "“1998 Yılı Trebenna ve Çevresi Yüzey Araştırmaları”", XXI. ULUSLARARASI KAZI,ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU. ANKARA, ANKARA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 1999, vol.II, no.XVII. AST, pp.321-329
Çevik N., Kizgut İ., Aktaş Ş., "1997 YILI TREBENNA veÇEVRESİ YÜZEY ARAŞTIRMALARI", XX. ULUSLARARASI KAZI,ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, MERSİN, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 1998, vol.2, no.AST. 16, pp.401- 421
DİĞER YAYINLAR/ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Kizgut İ., "SURVEYS IN BEYDAGLARI 2012", Teknik Rapor, pp.164-168, 2013 Kizgut İ., "EXCAVATION AT RHODIAPOLIS 2012", Teknik Rapor, pp.113-120, 2013 Kizgut İ., ""Bir Hayırseverin Yarattığı Kent: Rhodiapolis" ", Diger, ss.112-121, 2011

 Kizgut İ., "Üç Kültürün Buluştuğu Bölge: Beydağları", Diger, ss.122-127, 2011
Kizgut İ., Akalin E., "SURVEYS in the BEYDAGLARI in 2010- MNARA", Teknik Rapor, pp.149-152, 2011
Kizgut İ., "EXCAVATIONS at RHODIAPOLIS and SURVEYS in ITS ENVIRONS in 2010", Teknik Rapor, pp.94-99, 2011
Kizgut İ., Akalin E., Bulut S., "EXCAVATIONS AT RHODIAPOLIS AND SURVEYS ın ITS ENVIRONS 2009", Teknik Rapor, pp.86-93, 2010
Kizgut İ., Akalin E., "”Surveys in the Bey Dagları in 2009: Mnara“,", Teknik Rapor, pp.115-118, 2010
Çevik N., Bulut S., Kizgut İ., "Excavation at Rhodiapolis in 2008- Rhodiapolis Kazıları 2008”. ", Teknik Rapor, pp.75 -80. , 2009
Kizgut İ., Bulut S., Çevik N., "Surveys in the Bey Dagları in 2008", Teknik Rapor, pp.108-114, 2009
Kizgut İ., Pimouguet Pedarros İ., Bulut S., Özdilek Tibikoğlu B., Çevik N., "”Surveys in the Bey Mountains 2007: Kitanaura“, “Beydağları Yüzey Araştırmaları 2007. Kitanaura.” ", Teknik Rapor, pp.100-104. , 2008
Çevik N., Kizgut İ., Bulut S., "“Excavation at Rhodiapolis in 2007- Rhodiapolis -69 , 2008
Çevik N., Kizgut İ., Bulut S., "“Survey around Rhodiapolis: GAGAE/Gaxe Araştırmaları Gagae/Gaxe 2007. ", Teknik Rapor, pp.148-154. , 2008
Çevik N., Kizgut İ., Bulut S., "”Surveys in the Bey Mountains 2006: “, ", Teknik Rapor, pp.102-106. , 2007
Çevik N., Kizgut İ., Bulut S., "“First Season At Rhodiapolis Excavation: 2006” ", Teknik Rapor, pp.59-67. , 2007
Kazıları 2007”. ", Teknik Rapor, pp.63 2007” Rhodiapolis Çevresi Yüzey “Beydağları Yüzey Araştırmaları 2006. Rhodiapolis Kazılarında İlk Yıl: 2006,
Çevik N., Varkivanç B., Akyürek T.E., Bulut S., Kizgut İ., "”Surveys in the
Kelbessos, Kelbessos“, “Beydağları Yüzey Araştırmaları 2003: Neapolis-Kelbessos” ", Teknik Rapor, pp.68-
73. , 2004
Çevik N., Varkivanç B., Kizgut İ., Bulut S., Akyürek T.E., "“Surveys in
“Trebenna ve Çevresi Yüzey Araştırmaları” 2002", Teknik Rapor, pp.51-53, 2003

DESTEKLENEN PROJELER
"Phaselis ve Teritoryumu Nekropolis Alanlarının Tipoloji Belgeleme ve Arşivleme Projesi", BAP Y.Lisans, SYL-2015-911, Yönetici, 2016

VERDİĞİ DERSLER
Antik Dönem Vazo Sanatında Resim Programı, Yüksek Lisans, 2017-2018 Likya Bölgesi Yerleşim Arkeolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Arkeolojiye Giriş, Lisans, 2017-2018
ANTİK TOPLUM TARİHİ, Lisans, 2017-2018
Akdeniz Kültürlerinde Mezar ve Ölü Gömme Gelenekleri , Doktora, 2017-2018
Hellen Mitolojisinin Akdeniz Kültürlerindeki Yansımaları ve İkonografik Gelişmeler , Doktora, 2017-2018 Kültürel Miras ve Alan Yönetimi, Doktora, 2017-2018

BİLİMSEL DERNEK, ORGANİZASYON VE KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER/GÖREVLER
Winckelman Geselschaft, , Üye, 08.01.2002 - Devam Ediyor

KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE/SEMPOZYUM VE BİLİMSEL TOPLANTILAR
3. International Congress on Social and Economic Scienses-ATİNA, Athína, K
asım 2017 "Rhodiapolis'te Son Durum" Antalya Müze Müdürlüğü 2014., Antalya, Nisan 2014 “Beydağları Yüzey Araştırmaları: 14 Yılın Özeti” , Antalya, Ocak 2011
“Rhodiapolis Kazıları 2006-09”, Isparta, Mart 2010
“Rhodipolis Kazıları ‘09” , Antalya, Şubat 2010 “Beydağları Yüzey Araştırmaları” , Antalya, Nisan 2009
Bey Mountains 2003: Neapolis- Trebenna and Its Territorium“,

 “Beydağları Yüzey Araştırmaları” , Antalya, Nisan 2009
“Beydağları’nda Yeni Keşifler.” , Antalya, Mayıs 2009
Anadolu Kimindir, Kültürel Mirasımızın Gerçek Sahipleri Kimlerdir” , Berlin, Ocak 2008 “Rhodiapolis Kazıları” , Antalya, Eylül 2008
“Beydağları Yüzey Araştırmaları” , Antalya, Şubat 2008
“Kumluca’nın Likya’daki Yeri” , Antalya, Nisan 2008
"Beydağları Yüzey Araştırmaları ’08". , Antalya, Ekim 2008
“KITANAURA- eine neuentdeckte antike Stadt im Taurusgebirge”, Berlin, Ocak 2008 “Likya-Pisidya sınırında yeni keşfedilen bir yerleşim: İN ÖNÜ” , Konya, Nisan 2007 “Antik Dönemde Mühendislik” , Antalya, Eylül 2006
“Yunan ve Roma Mitolojisi” , Antalya, Eylül 2005
“Antik Dönem’de Heykel” , Antalya, Eylül 2005
“Die Götter und Halbgötter in Bronze” , Berlin, Ağustos 2002
“Antalya Selçuklu Eserleri” , Antalya, Ekim 1995

BİLİMSEL HAKEMLİKLER
CEDRUS, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
PHASELİS, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2017 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2017 M J H, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
CEDRUS, Dergide Hakemlik, Mart 2017
PHASELIS, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2017 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2017 CEDRUS, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
PHASELIS, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
CEDRUS, Dergide Hakemlik, Şubat 2016

ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Anadolu Tarihi Dilleri: Değerlendirmeler, Organizatör, , TÜRKIYE, Kasım 2017
Körtik Tepe: Uygarlığın Derinliklerine Yolculuk, Organizatör, , TÜRKIYE, Eylül 2017
Erken Demir Çağında Batı Anadolu'nun Kültürel Yapısı: KLAZOMENAI, Organizatör, , TÜRKIYE, Ekim 2017 Gökçeada Uğurlu Yerleşmesi Işığında Batı Anadolu'nun Rolü, Organizatör, , TÜRKIYE, Kasım 2017
Side "M Yapısı" Yeni Bir Bakış, Organizatör, , TÜRKIYE, Aralık 2017
Arkaik Dönemde Teos, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Stadion'dan Artemision'a Magnesia'nın Düşündürdükleri, Organizatör, , TÜRKIYE, Mart 2017
Pisidia Antiokheia, Organizatör, , TÜRKIYE, Ekim 2017
 

ATIFLAR
2017, Isı Web Of Science: 2, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 12 2016, Isı Web Of Science: 5, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 8

 ÖDÜLLER VE BURSLAR
Bilim İnsanı Geliştirme , Akdeniz Üniversitesi Destekleme Vakfı, Şubat 2007
Araştırma Bursu, Magdeburg Üniversitesi-Kaschade Vakfı-Winckelmann Vakfı, Haziran 2002 Doktora Bursu, Heinrich-Hertz Vakfı Münster Üniversitesi-Almanya, Nisan 1999
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar