Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 1990 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren Lisans öğrencisi alan bölüm 1992 yılında Yükseklisans ve Doktora eğitimi de vermeye başlamıştır. 2009 yılından itibaren Arkeoloji Bölümü; Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı, Prehistoria Ana Bilim Dalı, Protohistoria ve Önasya Ana Bilim Dalı olmak üzere toplam üç anabilimdalından oluşmaktadır. Ayrıca Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi (LAM) 2 uzman arkeolog kadrosuyla yine arkeoloji bölümünde faaliyet göstermektedir.

Arkeoloji, insanın tarihsel süreç içinde var olmasından itibaren üretmiş olduğu maddi kalıntılar aracılığıyla söz konusu tarih öncesi ya da tarihi dönemlerin sosyo-kültürel yapısını, inancını, ekonomisi ve üretim endüstrilerini inceleyen ve yorumlayan bir bilim dalıdır. Bölümün amacı bu çerçeveler dahilinde Arkeoloji Bilim Dalı’nda eğitim, araştırma ve bilimsel yayın yapmaktadır. Bölümün gerçekleştirdiği çalışmalar özellikle Likya-Pamphilya-Psidya bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bölüm uluslar arası 5 büyük proje yürütmektedir: Patara Kazıları, Rhodiapolis Kazıları, Tlos Kazıları, Myra-Andriake kazıları ve Beydağları Yüzey Araştırmaları.
Bölümün şu anki öğrenci sayısı 244’tür. Bölümde 5 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi hizmet vermektedir.

Mezunlar almış oldukları eğitimle maddi kültür kalıntıları aracılığıyla tarihi ya da tarih öncesi dönemlerin sosyo-kültürel yapısı, inancı, ekonomisi ve üretim endüstrileri hakkında kapsamlı bilgilere sahip oldukları gibi, analitik inceleme, gözlemleme ve yorum ile analoji yapabilme yetkinliğine ulaşmaktadırlar. Mezunlar Arkeoloji Bölümlerinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, İl kültür Müdürlüklerinde, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde, Özel Müzelerde, Turizm sektöründe ve Belediyelerde iş olanakları bulabilmektedirler.


Bölümler

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Prehistorya Ana Bilim Dalı

Akademik Personel

Prof.Dr.Havva İŞKAN IŞIK
Bölüm Başkanı


Prof.Dr.Taner KORKUT

Prof.Dr.Nevzat ÇEVİK

Prof.Dr.Gül IŞIN

Prof.Dr.İsa KIZGUT (Likya Uyg.Araş.Mrk.Müd.)

Prof.Dr.Burçin ERDOĞU (Likya Uyg.Araş.Mrk.Müd.)

Doç.Dr.Mustafa BULBA

Dr. Öğr. Üyesi S.Gökhan TİRYAKİ

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AKTAŞ

Öğr.Gör.Süleyman BULUT

Araş.Gör.Aytaç DÖNMEZ

Araş.Gör.Yaşar ARLI

Araş.Gör.Uygar Ozan USANMAZ

Fatoş NAS
Bölüm Sekreteri
 

 

Kazılar

Patara Kazıları
Prof. Dr. Havva IŞIK

Patara Kazıları 1988-2008 yılları arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Prof. Dr. Fahri IŞIK başkanlığında, 2009 yılından itibaren de Prof. Dr. Havva IŞIK başkanlığında bilimsel bir ekip tarafından sürdürülmektedir.
Patara Antalya-Muğla il sınırını çizen Eşen Çayı’nın az doğusunda yer alır. Patara; Antalya’nın Kaş İlçesi’ne bağlıdır ve Gelemiş Köyü’nün kendisidir. Kente benzer nitelikte üç devlet yoluyla ulaşılır: Yayla yolu, Antalya-Korkuteli-Söğüt-Fethiye/Kemer ile Antalya-Korkuteli-Elmalı-Sütleğen güzergahını izler; kıyı yolu ise, Antalya-Kemer-Finike-Kaş üzerindendir. Üçü de ortalama 220 km. uzunluğundadır.


Rhodiapolis Kazıları
Yrd. Doç. Dr. İsa KIZGUT

 

Tlos Kazıları
Prof. Dr. Taner KORKUT

Likya Bölgesi’nin en önemli yerleşimlerinden biri olan Tlos Antik Kenti, Fethiye İlçesi’nin yaklaşık 42 km doğusundaki Yaka Köyü sınırları içerisinde kalmaktadır. Bölgenin en yüksek dağları olan Akdağlar’ın (Kragos) sarp batı yamaçlarında başlayan antik yerleşim, Eşen Nehri’nin getirdiği alüvyonlarla oluşmuş vadi düzlüğüne kadar ulaşır. Ayrıca güneydeki Saklıkent Kanyonu ile kuzey yönde bulunan Kemer Beldesi antik kentin egemenlik sınırlarını çizer. Savunmaya elverişli dağlık arazi yapısı ve Eşen Ovasına hakim konumuyla öne çıkan kentin antik komşuları arasında kuzeyde Araxa, kuzeydoğuda Oinoanda, kuzeybatıda Kadyanda, güneyde Xanthos, güneybatıda Pınara ve batıda Telmessos şehirleri yeralmaktadır.
Tlos Antik Kenti’nde yürütülen bilimsel kazı çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut başkanlığında sürdürülmektedir. Tlos Antik Kenti 6 Şubat 2009 tarihi itibariyle UNESCO’nun Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında “Dünya Mirası Geçici Listesine” eklenmiştir. Tlos Antik Kentinin zengin kültürel ve doğal mirasının “Dünya Miras Listesinde” daha fazla temsil edilebilmesi amacıyla Akropol, Tiyatro, Stadyum, Büyük Hamam, Kronos Tapınağı, Kent Bazilikası ve Girmeler Mağarası gibi kentin anıtsal yapılarının kazılarına öncelik verilmiştir. Bunlardan başka Tlos teritoryumu içerisinde kalan alanlarda yüzey araştırmaları da yürütülmektedir.

 

Myra-Andriake Kazıları
Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

 

Beydağları Yüzey Araştırmaları
Yrd. Doç. Dr. İsa KIZGUT

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar