Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Tarihçe
1996 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi adı altında kurulan bölümümüz 2001-2002 akademik yılında Türkiye’deki diğer üniversitelerdeki Arkeoloji Bölümleri ile denklik sağlaması adına iki ayrı bölüm olarak kurulmuştur. Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji olmak üzere üç anabilim dalında toplanan bölümümüzde 1 Profesör (Hatice Pamir), 5 Dr. Öğretim Üyesi (Çilem Uygun, Banu Özdilek Tıbıkoğlu, Nilgün Coşkun, Murat Akar, Işıl Rabia Işıklıkaya), 1 Öğretim Görevlisi (Ahmet Görmüş) ve 4 Araştırma Görevlisi (Canan Karataş Yüksel, Metin Dora, Muammer İreç, Serdar Bağlıbel) bulunmaktadır. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Lisans Programı, 1998-1999 akademik yılında başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurumu'nun almış olduğu bir karar ile 2002-2003 akademik yılından itibaren Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji programları, Arkeoloji adı altında birleştirilmiştir. 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren Arkeoloji Bölümü’nde Yüksek Lisans programı başlamıştır.

Misyon
Bölümümüz, evrensel değerler ışığında bir Arkeoloji eğitimi hedefiyle, araştıran ve sorgulayan nitelikli Arkeologlar yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. Eğitim ve öğretimde bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş; öğretim üyesi ve öğrenci arasında sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki ortamı oluşturmak; özgür bir bilimsel tartışma ortamı sağlamak ve görüşlerini ifade edebilen bireyler ve dolayısıyla ülkemiz arkeolojisine hizmet edecek nitelikli arkeologlar yetiştirmek bölümümüzün temel amacıdır.
 

Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir bölüm olmaktır. Bu kapsamda yetişen öğrenciler, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik kazılara katılarak teorik bilgiyi pratik deneyime dönüştürme şansına kavuşurlar. Arkeolog adaylarını, arkeoloji ile ilişkili modern teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen, bilgiye ulaşma yollarını iyi bilen, bilimsel inceleme yeteneğine sahip ve tarihi koruma bilincine erişmiş bireyler olarak topluma kazandırmak bölümümüzün temel hedefidir.

 

Akademik Personel

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğretim Üyesi Nilgün COŞKUN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğretim Üyesi Murat AKAR
Öğr. Gör. Ahmet GÖRMÜŞ
Arş. Gör. Canan KARATAŞ YÜKSEL
Arş. Gör. Metin DORA

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Hatice PAMİR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Çilem Uygun
Dr. Öğretim Üyesi Banu ÖZDİLEK TIBIKOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi Işıl Rabia IŞIKIKAYA LAUBSCHER
Arş. Gör. Serdar BAĞLIBEL
Arş. Gör. Muammer İREÇ

http://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=151&icerik=3476

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar