Gaga kıyafetli ve bronz gözlüklü şamanik iskeletler bulundu

Gaga kıyafetli ve bronz gözlüklü şamanik iskeletler bulundu

Sibirya'da Tunç Çağında gömülmüş ilginç 4 iskelet bulundu. Bir iskeletin yanında, 50 kadar balıkçıl ve turna kuşlarının gagalarıyla süslenmiş gizemli bir kıyafet, diğerinde ise bronz kürelerden oluşturulmuş gözlük benzeri maske vardı. 5 bin yıllık isketlerin şamanlara ait olduğu tahmin ediliyor.

Sibirya’nın Novosibirsk bölgesindeki Ust-Tartas arkeolojik alanında balıkçıllara ve turnalarıa ait yaklaşık 50 gagadan oluşan bir kostüm giyerek gömülen bir "Kuşadam" kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Ust-Tartas arkeolojik sahasındaki mezarda bulunan kuş kafaları ve gagalarından yapılmış ilginç kıyafetler giydirilmiş  “Kuşadam” kalıntıları Bronz çağa tarihlendi.

Şaman iskeletinin yanında başka mezarlar da vardı. Yanındaki iki katlı mezarın alt katında ahşap bir kaplamanın altında, kafatasında 'gözlük' gibi görünen bir göz maskesi takmış adamın iskeleti bulundu. Arkeologlar, eşyanın muhtemelen şamanlar tarafından giyilen bir mezar maskesinin parçası ya da başka tür baş teçhizatına ait olabileceğine inanıyorlar.

Arkeolog ve antropologların raporlarına göre, iskeletin Batı Sibirya'da o yıllarda bölgede egemen Odinov kültürüne ait şamanlara ait olduğu tahmin ediliyor.

Daha ziyade ayinlerde giyilmiş bir kıyafet olabilir

Novosibirsk Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü’nden Lidia Kobeleva, alanda bugüne kadar 20'yi aşkın mezar bulduklarını ama bu mezarların onlardan çok farklı ve son derece ünik olduğuna dikkat çekiyor.

Lidia Kobeleva “Mezardaki insan kafatasının altında 30 ila 50 civarında kuş kafası ve gagalar vardı. Gagalar, kafatasının arkasına, boynu boyunca, onu adeta bir tasma gibi koruyacak şekilde duruyordu. Bunlar muhtemelen boyun bölgesini ve yakasını örten bir tür gerdanlık ya da yakalığa aitti Gaga ve kafataslarından oluşan yaka veya gerdanlık zırh türü koruyucu bir giysi de olabilir ama daha ziyade ayinlerde giyilmiş bir kıyafet olabilir. Ancak kafatasları ve gagaların bir iple mi yoksa bir kumaş parçasıyla mı birleştirildiğini bilemiyoruz, çünkü kemiklerde bunu sağlayacak delikler yok. Bu açıdan kıyafet gizemini koruyor. Belki de bunlar öldükten sonra cesedinin üzerine dizildi” dedi.

Kuşların türleri henüz incelenerek teşhis edilmedi ama görütülerine göre, balıkçıl veya turna kuşlarına ait olduğu tespit edilebildi.

Gözlüğü andıran bir de maske bulundu

Kuşadamın mezarı yalnız değildi.  Arkeologlar yanında iki katmanlı bir mezar daha buldular.Mezarın üst kısmında  5-10 yaşlarında iki çocuğun iskeleti vardı. Alttaki ahşap bölmede ise yetişkin bir erkek iskeleti vardı.

İskeletler bazı mezar hediyeleri ile gömülmüştü. Ayrıca yetişkin adamın kafatasının yakınında, yuvarlak göz delikleri olan ve iki bronz yarıküreden yapılmış gözlüğü andıran bir maske vardı.  Bronz iki yarım küre ve birleştiren bir köprüden oluşan "göz maskesi"ni oluşturan iki yarım kürenin içinde organik madde kalıntıları bulundu.

Hem göz maskesinin, hem gagalardan oluşan kıyafetin hem de iskeletlerin yanındaki cilalı taşların ritüel amaçlı kullanıldığı düşünülüyor.

Her iki kişinin de Bronz Çağında ayinler yöneten şamanlar olabileceği tahmin ediliyor. Lidia Kobeleva'ya göre “Her iki adamında toplumda özel satatülere sahip olma ihtimalleri büyük.

İlginç bir popüler ayrıntı da mezarlarda bulunan giysilerin, film yapımcısı M. Night Shyamalan'ın 2004 yılında gösterime giren gizem ve gerilim filmi Köy'deki (The Village) sözde canavarlar tarafından kullanılan kıyafetlere benzetilmesi...

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar