Odinov kültürü

Odinov kültürü nedir? Odinov kültürü nerede yaşamıştır?

Odinov Kültürü; Batı Sibirya'da MÖ 18. ve 16. yüzyıllar arasında tarihlendirilen, adını, Ishim (İşim) nehrinin havzasındaki Odino yerleşim yerinden alan Tunç Çağı arkeolojik kültürdür.

Odinov halkının avcı-toplayıcı ve şamanik innçlara sahip olduğu, ormanlık ve bozkır ortamına sahip alanlarda yaşadığı tahmin edilmektedir.  Yerleşm alanlarını nehir ve dere kenarındaki teraslara inşa etmişlerdi. 

Odinov kültürünün, Rusya'sının İşim bölgesindeki Eneolitik orman-bozkır kültüründe evrimleştiği tahmin ediliyor.  Odinov kültür mezarları, Krotov kültürüne benzemektedir, Seima Turbino metalürjik bölgesine ait kuzey orman bozkırlarının kültürleri için tipik olan ortak ritüellerin varlığına işaret etmektedir.

Mevcut materyaller hayvancılık ekonomisi geleneğinin başlangıcını göstermektedir. Osteolojik materyal, yalnızca evcil hayvanların kemikleri ile ekonomiyi oluşturan temel rolü gösteren temsil edilir. Kalaylı bronz alaşımların tipik ürünleri ile benzerlik, Seima Turbino fenomenine bağlı olduğunu gösterir. Odinov kültürü taş endüstrisi konusunda bilgi azdır. .

Odinov kültürü, çukur girintileri olan veya olmayan tarak izlenimleri ile süslenmiş tabaklar, kaba tekstil baskıları, geometrik figürler oluşturan bazı çukur süsleme elemanlarıyla seramikleriyle dikkat çeker.


Benzer Haberler & Reklamlar