Doğu Akdeniz’de Güç Mücadelesi: 19. Yüzyılda Donanmalar

19. asırda Doğu Akdeniz’de güç mücadelesi veren Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Rusya donanmalarının faaliyetlerini konu edinen 19. Yüzyılda Donanmalar adlı eser Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Devletlerarası ilişkilerde19. yüzyıldaki stratejik rekabet alanlarından biri Doğu Akdenizdi.

Osmanlı, İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları dönemin rekabetinde önemli roller üstlenmiş, bir yanda değişen teknoloji, diğer yanda sürekli değişen ittifaklar düzeni temelinde denizci güçlerin donanmaları, Türk boğazları ve Süveyş Kanalı gibi stratejik düğüm noktalarının hâkimiyeti için gerek sıcak savaşta gerekse de gambot diplomasisi çerçevesinde faaliyet göstermişlerdir.

Fatih Erbaş, Doğu Akdeniz’de Güç Mücadelesi 19. Yüzyılda Donanmalar adlı çalışmasında, söz konusu donanmaların mücadelesi beş ana parametre çerçevesinde mukayese ediyor. Eserde jeostrateji, iktisat, insan gücü, teknoloji ve dış politika parametreleri ışığında geçmişten bugüne, ama özellikle de 19. yüzyılda Doğu Akdeniz’deki güç çatışması değerlendirilirken, denizcilik gücü ve donanmanın bu coğrafyadaki ülkeler için bir kader olduğu aktarılıyor.

Coğrafya ve tarihe denizden bir bakış olarak değerlendirilebilecek eser İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda.

Fatih Erbaş kimdir?

Fatih Erbaş, doktorasını Güvenlik Stratejileri alanında tamamlamıştır. Çalışmalarında özellikle deniz güvenliği ve bu çerçevede Doğu Akdeniz sorunları üzerine yoğunlaşmaktadır. Montreux ve Türk Boğazları, Türk-Yunan sorunları, Doğu Akdeniz enerji mücadelesi ve Kıbrıs sorunu, bölge dışı devletlerin Akdeniz ve Karadeniz’e müdahil olma gayretleri ve uluslararası güvenlik örgütleri üzerine akademik makalelerin yanı sıra, ulusal medyada da yazıları yayımlanmaktadır. Doğu Akdeniz tarihi özel ilgi alanıdır.


Benzer Haberler & Reklamlar