Çevrimkaya davasında Bilirkişi Heyeti arkeolojik keşif yapacak

Çevrimkaya davasında Bilirkişi Heyeti arkeolojik keşif yapacak

Bir taş ocağı firmasının Edirne Koruma Kurulu'nun "arkeolojik alandır" raporuna rağmen Ankara’daki Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’na müracat ederek Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olmaktan çıkartmayı başardığı alanda bilirkişi heyeti inceleme yapacak.

Tekirdağ İli Muratlı İlçesinde Çevrimkaya Kalesi'nin bulunduğu savunularak Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen alanda Tekirdağ Arkeoloji Müzesi kazı yapmayı planlıyordu. Ancak Tekirdağ Arkeoloji Müzesi kalede arkeolojik kazı için sponsor bulamayınca alan atıl kalmıştı.

Bir süre sonra atıl kalan alandan taş çıkartmak isteyen bir taş ocağı firması Edirne Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na müracaat ederek Çevrimkaya Kalesi’nin sit alanı satütüsünün kaldırılmasını istemişti.

Kurul şirketin isteği üzerine uzmanlarını Çevrimkaya Kalesi’ne gönderdi. Yerinde yapılan incelemelere göre oluşturulan rapor kalenin Helenistik dönem eseri olduğunu ve tescilin devamı gerektiğini belirtiyordu. Edirne Koruma Kurulu 06.03.2017 tarihinde tescilin devamına karar vermişti.

Fakat şirket alandan taş çıkartmakta ısrarcıydı.  Olumsuz karar üzerine Ankara’daki Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’na müracaat etmişti. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Beksaç’ın burada kale olmadığına dair raporunu da delil olarak sunmuştu. Kültür Bakanlığı Müsteşarı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı'nın da içinde yer aldığı 10 üst düzey bürokrat ve 3 akademisyenden oluşan Koruma Yüksek Kurulu 26.07.2017 tarihli karar ile arkeolojik eser bulunmadığına hükmederek arazi Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğuna dair tescili kaldırmıştı.

Tekirdağ Arkeoloji Müzesi eski müdürü Mehmet Akif Işın bunun üzerine bu karara itiraz etmişti. Bu arada alanda arkeolojik kalıntı yok raporu veren Prof. Dr. Engin Beksaç ile Mehmet Akif Işın arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ

Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na karşı açılan davada karar verebilmek için belirlediği Bilirkişi Heyeti bugün (4 Mayıs) saat 10'da davaya konu alanda inceleme yapacak. Bilirkişi heyeti; 2018 Yılı İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu listesinde yer alan isimlerden; Arkeolog Nazım Savaş Harmankaya, Yüksek Mimar Neşe Karaçay ve Arkeoloji alanında uzman Sanat Tarihçisi  Fatih Elcil'den oluşuyor.

Mahkeme bilirkişi heyetinin vereceği raporlara göre, alanın Birinci Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak kalıp kalmamasına karar verecek.

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar