Sit Alanı Haberleri

ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi

ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi

30 Mayıs 2012 Tarih ve 17 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ulusal Mimari Koruma Uzmanları Toplantıları ve ICOMOS Türkiye Milli Komitesi'nin revizyonu ile son şekli verilmiştir.