Arkeolog Nezih Başgelen definecilere karşı seferberlik istiyor

Arkeolog Nezih Başgelen definecilere karşı seferberlik istiyor

Heritage İstanbul Proje Danışmanlarından Arkeolog Nezih Başgelen, definecilik faaliyetlerinin önüne geçilmesinin önemine, dikkat çekerek, Ülkemizin aydınları, müzecileri, arkeologları, sanat tarihçileri, mimarları, restoratörleri, vd. bilim insanları her işimizi bırakıp bu tahripleri engelleyebilmek için ilgilileri de yetkilileri de yanımıza alıp bir an önce harekete geçmek durumundayız, dedi.

Bu yıl 4. Kez, sektörü buluşturacak Heritage İstanbul, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri fuar ve konferansının Proje Danışmanlarından Arkeolog Nezih Başgelen, bilinçsizce yapılan definecilik faaliyetlerinin önüne geçilmesinin önemine, dikkat çekiyor.

Nezih Başgelen; “Kültürel mirasımızın korunması için toplumumuzun bilinçlendirilmesi gerekir. Öncelikle ilgili kitlelerin eğitilmesi, ilkokuldan başlayarak, lise ve dengi okulların sonuna kadar, eski eser ve doğa varlıkları sevgisinin yerleştirilmesi önemlidir. Bu alanda dersler okutulmalıdır. Kültürel mirasımız korunmalıdır. Bu toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır. Kültür varlıkları ve arkeoloji açısından ülkemizde yüzyıllardır en önemli sorunlardan birisi, tarihi değerlerimizin, arkeolojik yerleşimlerimizin, definecilik faaliyetleri sonucu tahribatı ve bu yasadışı faaliyetlerde bulunan eserlerin yurt dışına kaçırılmasıdır. Tahribatın en önemli araçlarından biri haline gelen dedektörlerin definecilik amacıyla kullanımının özendirilmesi hiçbir şekilde kabul edilmemelidir. Ülkemizin dört bir yanında ki, tüm kültür varlıkları, kaya anıtları, tümülüsler, ören yerleri, yazıtlar definecilerin tahrip tehlikesi altındadır. Binlerce yıldır bir şey olmadan bizlere ulaşmış kültür mirasımızı, tarihi eserlerimizi ve ülkenin eski eser envanterini bu tip tahriplerle bir bir kaybediyoruz. Ülkemizin aydınları, müzecileri, arkeologları, sanat tarihçileri, mimarları, restoratörleri, vd. bilim insanları her işimizi bırakıp bu tahripleri engelleyebilmek için ilgilileri de yetkilileri de yanımıza alıp bir an önce harekete geçmek durumundayız. Kültür varlıklarımızı, her ne pahasına olursa olsun korunması konusunda tüm kesimlerce benimsenecek ve ödün verilmeksizin uygulanacak bir politika oluşturulmalıdır. Bu politika ile kültür alanları ve varlıklarının belirlenmesi, ortaya çıkarılması, korunması, yaygınlaştırılması konularında, ilke ve ölçüler yeniden saptanmalı ve caydırıcı yeni yasa ve tüzüklere bağlanmalıdır. Ülkemizin hem kimliğini, hem zenginliğini oluşturan doğa ve kültür varlıklarımızın yok edilme aşamasında; bu kıyıma karşı birleşmek zamanıdır. Resmî, sivil insiyatif ve her kesimi bu konuda harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.

Geçmişe gelecek sağlamak, ülkemizin tarih ve sanat varlığını korumak, saklamak ve gelecek yıllara aktarmak amacıyla düzenlenecek olan Heritage İstanbul, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri fuar ve konferansı, bu yıl sektörü 4. kez buluşturacak.


Benzer Haberler & Reklamlar