Arkeolog

Arkeolog nedir?

Arkeolog nedir?

Kazı bilimci

Arkeolog esk çağlardan günümüze  ulaşan, insan elinen çıkma toprak üstünde, toprak altında veya sualtında bulunan taşınır, taşınmaz kültür varlıklarını kazılarla ortaya çıkaran, onları konularına, cinslerine, malzemesine ve dönemlerine  göre ineleyip sınıflandıran ve her birini insanın geçmiş çağlardaki yaşamının nasıl olduğunu aydınlatmaya yarayacak belgeler şeklinde ele alıp değerlendiren ve yorumlayan arkeoloji bilimi uzmanı. 

İlgili Haberler


Benzer Haberler