Arkeolojik Eser

Arkeolojik Eser

Arkeolojik Eser nedir?

Eski çağlardan günümüze ulaşan, genellikle kazı ve benzeri çalışmalarla ele geçen, sanat ve estetik değerleri yanında eskilik dereceleri bakımından korunması gerekli olan insan yapısı taşınır ve taşınmazlar arkeolojik eser olarak isimlendirilir. 


Benzer Haberler