Kütüphane

Faruk Kenç kimdir?

Faruk Kenç kimdir?

Türk sinemasında "Tiyatrocular" ile "Sinemacılar" dönemi arasındaki "Geçiş Çağı" adı verilen yeni bir dönemin ilk ve en önde gelen yönetmenlerinden...

Nurullah Ataç kimdir?

Nurullah Ataç kimdir?

Türk edebiyatında deneme türünün öncü isimlerinden kabul edilen eleştirmen, yazar ve çevirmen...

Memduh Şevket Esendal kimdir?

Memduh Şevket Esendal kimdir?

Hikaye ve Roman yazarı. Modern Türk hikayesinin kurucularından biri kabul edilen ve Çehov tarzı diye bilinen durum hikayesinin Türk edebiyatındaki güçlü temsilcilerinden...

Tahsin Nahit kimdir?

Tahsin Nahit kimdir?

Yazar ve çevirmen... "Adalar Şairi" olarak tanınmış bir şair ve oyun yazarı...