Phoenix Arkeoloji Projesi: PAP

Phoenix Arkeoloji Projesi nedir? Phoenix Arkeoloji Projesi hangi kurum tarafından gerçekleştiriliyor

Phoenix Arkeoloji Projesi, Muğla, Marmaris’teki Taşlıca ve Söğüt köylerinde bulunan Phoenix antik kenti ve çevresinde sürdürülen çok uluslu ve multi disipliner bir arkeolojik kazı ve araştırma projesidir. Phoenix Arkeoloji Projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izinleriyle (06/07/2021 tarih ve E-94949537-161.02-1516173 sayı) 2021 yılında başlatılmıştır. Saha çalışmaları kazı ve yüzey araştırmaları olmak üzere iki fazda ve yaz aylarında gerçekleştirilmektedir.

PAP’ın temel amacı Bozburun yarımadasının güney batısında somut ve somut olmayan kültürel mirasın belgelenmesi, elde edilecek verilerin bilim dünyasına sunulması ve kültür varlıklarının korunmasına katkı sunmak olarak açıklanıyor. PAP çerçevesimde içinde bulunduğu Taşlıca yöresinde sürdürülebilir bir gelecek yaratılması adına sosyal sorumluluk programları hayata geçiriliyor..

Antik Phoenix’in kent merkezi ve akropolü, Marmaris ilçesi, Taşlıca mahallesinin 2 km güneyinde, Sindili Ovasının doğusunda, deniz seviyesinden yaklaşık olarak 250 metre yükseklikte konumlanan ve surlarla çevrelenmiş Hisar Tepe’dir. 2,5 hektarlık bir alanı kaplayan kent merkezi’nin kuzeyinde Apollon ve Eilethyia Kutsal Alanı ve Erken Bizans dönemine tarihli bazilika planlı kilise bulunmaktadır.

PAP saha çalışmalarında, arkeolojide kabul görmüş sistematik intansif yüzey araştırması yöntemleri tatbik edilmektedir. Kazı çalışmalarında ise Locus-Lot sistemi uygulanmaktadır. Söz konusu çalışmalar Jeofizik, Mimarlık, Ekoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Sözlü Tarih, Felsefe, Kültürel Miras ve Alan Yönetimi gibi diğer disiplinlerle entegre edilmekte, sahadaki veriler eş zamanlı olarak toplanmakta ve bunlar web tabanlı dijital bir veri tabanına işlenmektedir

Phoenix Arkeoloji Projesi gelişmeleri https://www.phoenixprojesi.com/ adresinde yayınlanıyor...


Benzer Haberler & Reklamlar