Fon: Fon sözcüğünün Türkçe'deki karşılıkları

Fon nedir? Türkçe'de fon ne anlamalara gelir?

Fon kelimesi Antik Yunanca kökenlidir ama  İtalyanca'dan ve Fransızca'dan Türkçeleşen bir kelimedir. Türkçe'de daha ziyade ekonomik ve sanatsal anlamıları ile kullanılmaktadır. Esasında İtalyanca ve Fransızca'da her iki terimin yazımı farklıdır ama Türkçeleşirken yazım ayrımı ortadan kalktığı için her ikisi de "fon" olarak kullanılmaktadır: ,

Fransızca fond "zemin, dip, resimde arka plan" anlamına gelir. Fransızca sözcük Latince fundus "1. dip, yer, toprak, 2. çiftlik, gelir getiren mülk" sözcüğünden türemiştir.

İtalyanca fondo "gelir getiren varlık, sermaye" ve Fransızca fonds "çiftlik, gelir getiren mülk / gelir iöin kullanılan varlık, sermaye" anlamlarına gelir. .

Fon sözcüğünün Türçe'de karşılık geldiği anlamlar şunlardır. 

Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm Bir kumaşın alt dokusu


Benzer Haberler & Reklamlar