Dusicyon avus: Aptal köpeğin atası

Dusicyon avus nedir?

Dusicyon avus; Memeliler aleminin Etobur cinsinin Köpekgiller ailesinin Canini famiyasından Dusicyon cinsi türdür. Soyunun yaklaşık 1500 yıl önce tükendiği tahmin edilmektedir.

Dusicyon avus kendi türlerime göre ortalama boyutlara sahipti ve yaklaşık bir Alman kurdu büyüklüğündeydi (yaklaşık 13 kg).

Bilimsel adı "aptal köpeğin atası" anlamına gelir. Falkland Adaları Kurdu (Warrah) ile yakın akrabaydı.

Dusicyon avus, Arjantin'in Pampean ve Patagonya bölgelerinde, güney Şili'de, Uruguay'da ve güney Brezilya'da yaşıyordu. Türe ait çok sayıda kemik parçası bulunmuştur. Çeşitli Geç Pleistosen lokalitelerine ve birkaç Holosen kaydına (yayılım alanının güney kısımlarında) dayanan zengin bir fosil kaydına sahiptir. Türler, Pampean ve Patagonya bölgelerindeki çimen bozkırları ve çalı bozkırları gibi nispeten açık habitatları işgal ediyordu. Beslenmeleri Falkland Adaları'ndaki deniz kuşlarıyla sınırlı olan Falkland Adaları Kurdu'nun (Warrah) aksine, Güney Amerika memelilerini içeren geniş bir zincire sahiptir.

İnsanlarla Sıkı İlişkiler İçindeydi

General Conesa, Río Negro Arjantin'deki Loma de los Muertos'ta bulunan, MÖ 2. binyılın sonlarına ait mezarlarda insanlarla birlikte gömüldüğü tespit edilmiştir. Evcil hayvan olarak beslendiği iddia edilmektedir. Evcilliği tartışmaya açık olsa da bu türün insanların sosyal hayatının önemli bir parçası olduğu tartışılmaz. Dusicyon avus'un dişlerinin Buenos Aires'teki yerli kabilelerde dini ritellerde kullanıldığı da anlaşılmaktadır.

Neslinin tükenme yılları

Dusicyon avus'un neslinin MÖ 1000 civarında veya M.Ö. 500 yıllarında tükenmiş olduğu tahmin edilmektedir. D. avus'un bazı popülasyonlarının Avrupa ile temas zamanına kadar varlığını sürdürmüş olması mümkündür ancak henüz kanıtlanmamıştır. Gri tilkinin Tierra del Fuego'ya tanıtılmasından 40 yıl önce, orada iki tilki türünün varlığına dair bazı etnografik referanslar var. 1900 civarında, yerli Ona'nın iki tür tilkiyi tanıdığı kaydedildi; bunlardan biri olağandışı bir boyuta ulaştı. Eğer "büyük tilki" D. avus ise, bu onun en azından bu bölgede yirminci yüzyıla kadar hayatta kaldığını gösteriyordu.

Loma de los Muertos'ta soyu tükenmiş bir Güney Amerika tilkisi olan Dusicyon avus'un bulunduğu MÖ 2. binyılın sonlarına ait bir mezarın keşfi, vahşi köpekgiller ve insanlar arasındaki ilişki hakkında ilgi çekici soruları gündeme getiriyor. Bu alt-yetişkin birey, bitişikteki insan mezarlarıyla karşılaştırılabilir bir şekilde bir insan morguna gömülmüş gibi görünüyor. Evcil hayvan olarak tutulmuş ve insan sosyal grubunun bir parçası olarak kabul edilmiş olabilir. Evcil hayvanların, özellikle de köpekgillerin, hayvan dünyasını terk edip insanlarla özel bir ilişkiye girme yeteneği, Güney Amerikalı avcı-toplayıcıların kozmolojisi ile ilgili olabilir. 


Benzer Haberler & Reklamlar