Zooarkeoloji: Arkeozooloji

Zooarkeoloji nedir? arkeozooloji nedir? Zooarkeolog nedir?

Zooarkeoloji (arkeozooloji) arkeolojik kazı ve araştırmalarda ele geçen kemikleri inceleyip, araştırarak başta arkeoloji ve antropoloji olmak üzere ihtiyaç duyan bilim dallarına yardımcı olan bir bilim alanıdır. Zooarkeolojik çalışmalarda, antropoloji, arkeoloji, biyoloji, etnoloji, paleopatoloji, paleontoloji, ekoloji ve zooloji bilim dalları genellikle parelel çalışmaya ihtiyaç duyarlar.

Zooarkeoloji, hem arkeolojik kazılarda bulunan hayvan kemiklerini arkeolojik bir bakış açısı ile değerlendirir, hem de eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş pek çok türe dair araştırmalar ve incemeler yapar. Antik çağlarda insan ve hayvanlar arasındaki ilişkiler bu alanın ana eksenini oluşturur.

Zooarkeoloji terimi Zooloji ve Arkeoloji terimlerinin bileşiminden oluşur. Etimolojik olarak Zooloji; zoo (hayvanlar) ve logos (bilim) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiştir ve zooloji biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bilim dalıdır. Arkeoloji ise Yunanca arkheos (eski) ve logos (bilim) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiştir ve "eskinin bilimi" anlamına gelmektedir.

Zooarkeoloji terimi; genel olarak arkeolojik kazılarda bulunan hayvan kemiklerini arkeolojik bir bakış açısı ile değerlendiren bilim dalıdır. Zooarkeolojinin incelediği konular genel olarak: Antik dönemlerde insanların hangi hayvanları ne zaman evcilleştirdikleri, hangi hayvanları avladıkları, avlanan ya da evcilleştirilen hayvanların nasıl seçildiği, hangi ürünlerinden yararlanıldığı, nasıl kesildikleri, yerleşimde hangi türlerin barındığı, nasıl beslendikleri gibi konulardır.

Bunun yanı sıra kalıntıların, genellikle kemikler, dişler, kabuklar gibi vücudun sert parçalarından oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, taşımacılık, çiftçilik, kıyafet, dekorasyon için kullanılan hayvanlara ek olarak eski nüfusların yiyecek artığını da temsil edebilmektedir.

Zooarkeoloji bir çok ülkede başlı başına bir bilim dalı olmasına rağmen multi-disipliner çalışmalar içerisinde yer almaktadır. İlk olarak 1865 yılında zooarkeolojik çalışmaları başlatan Lubbock için, ilk defa zooarkeolog unvanı kullanılmıştır.

Zooarkeolojiile uğraşan bilim adamlarına Zooarkeolog (arkeozoolog) denilmektedir

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar