Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji Bölümü, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki arkeolojik araştırmaların yetersizliği ve bölgenin bu yöndeki önemi düşünülerek 05.12.2003 tarihinde kurulmuştur. Anadolu toprakları; Paleolitik Çağ’dan (Eski Taş Çağı) itibaren uygarlık tarihinin bütün aşamalarına ve en parlak gelişimlerine ev sahipliği yapmış olma özelliği ile yeryüzünün önemli coğrafyalarından bir tanesi olarak anılmayı hak eder. Anadolu bu önemli konumunu, farklı kültürlerin bir arada yaşamasına olanak tanıyan hümanist geleneğinin varlığına borçludur. Batı Karadeniz Bölgesi de farklı kültürleri barındırması ile bu geleneğe güzel bir örnek oluşturur. Bölümümüzün kuruluş amaçlarından bir tanesi; Batı Karadeniz’de yer alan antik yerleşimlerin saptanması, araştırılması, belgelenmesi, kazı, koruma ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu çalışmaları gerçekleştirebilecek donanımlı uzman arkeologların yetiştirilmesini sağlamaktır. Diğer kuruluş amacımız ise; öğrencilerimize Paleolitik Çağ’dan başlayarak Roma Çağı sonuna kadar Anadolu ve yakın çevresi kültür bölgelerinin karşılaştırmalı arkeolojisini ve bu kültür bölgelerinde antik çağlarda yaşayan uygarlıkların yaratmış oldukları her türlü kültür varlığını değerlendirmeyi, yorumlamayı ve anlamlandırmayı öğretmektir. Böylelikle; yaşadığı toprakların tarihi mirasına sahip çıkan, koruyan, tanıtan ve konusu ile ilgili çağdaş bilimsel çalışmalar yürütebilen kuşaklar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

AMACIMIZ

Bölümümüzün kuruluş amaçlarından bir tanesi; Batı Karadeniz’de yer alan ören yerleri ve antik yerleşimlerin saptanması, araştırılması, belgelenmesi, kazı, koruma ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Bölümümüzün kuruluş amaçlarından bir diğeri, ülkemizde ve bölgemizde yapılacak olan arkeolojik çalışmalarda yer alabilecek donanımlı uzman arkeologların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Diğer bir amacımız ise; öğrencilerimize Paleolitik Çağ’dan başlayarak Roma Çağı sonuna kadar Anadolu ve yakın çevresi kültür bölgelerinin karşılaştırmalı arkeolojisini ve bu kültür bölgelerinde yaşayan uygarlıkların yaratmış oldukları her türlü kültür varlığını değerlendirmeyi, yorumlamayı ve anlamlandırmayı öğretmektir. Böylelikle; yaşadığı toprakların tarihi mirasına sahip çıkan, koruyan, tanıtan ve konusu ile ilgili çağdaş
 

VİZYON VE MİSYONUMUZ


Vizyonumuz
Ulusal ve uluslararası alanda kabul gören, araştırmacı, yenilikçi, öncü, milli değerlere önem veren, üretken yapısı ile bilime ve topluma katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz
Arkeoloji biliminin meslek etiğine uygun hareket eden, sistemli çalışma kabiliyetine sahip, enterdisipliner çalışmalara yatkın, donanımlı, alanında yetkin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, arkeologlar yetiştirmektir

MEZUNLARIMIZIN İŞ OLANAKLARI

Programlarımızdan arkeolog unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizde sayısı hızla artan Arkeoloji Bölümlerinde akademik personel görev almalarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Bununla birlikte, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde il kültür turizm müdürlüklerinde arkeolog olarak çalışabilmektedirler. Özel sektörde çalışma alanları hızla genişleyen arkeologlar, baraj projeleri, enerji hatları, geniş çaplı inşaat projelerinde uzun süreli olarak istihdam edilmektedirler.

 

AKADEMİK KADRO

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Dr.TAYYAR GÜRDAL
e -Posta:
tayyar.gurdal@beun.edu.tr
Telefon: +90 372 2574010-1124

Araştırma Görevlisi CANAN ÖZBİL
e - Posta:
cananozbil@beun.edu.tr

Araştırma Görevlisi MESUT EROĞLU
e-Posta: eroglu.mesut@beun.edu.tr


Araştırma Görevlisi  GÜLEN CEYDA EROĞLU
e-Posta: gceyda.eroglu@beun.edu.tr

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Dr. FADİLE GÜLDEN ÖZKALALI EKMEN
e-Posta: fguldenekmen@beun.edu.tr
Telefon: 2574010-1887


Öğretim Üyesi Dr.  HAMZA EKMEN
e - Posta: hamzaekmen@beun.edu.tr
Telefon: +90 372 2574010-1173

Araştırma Görevlisi  ALİ GÜNEY
e-Posta : aliguney@beun.edu.tr
Telefon:  +90 372 2574010-1885

Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeolojisi) Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Dr. GÖKHAN MUSTAFAOĞLU
e-Posta: gokhan.mustafaoglu@beun.edu.tr
 

http://arkeoloji.beun.edu.tr/bolumumuz.html

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar