Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Misyon
Sanat Tarihi Bölümü, temel sanat tarihi bilgisine sahip, bilimsel çerçevede ve sanat tarihi biliminin amaç ve hedefleri doğrultusunda düşünen, tarihi ve kültürel unsurlara merakla ve eleştirel gözle bakabilen sanat tarihçileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin sanat tarihi ve kültürel olaylara karşı yorumlama kabiliyetini, eğitim-öğretim sürecinde kazandıkları bilgiyi güncel yaşamda kullanabilmelerini sağlamak, sanat tarihi disiplininin bilimsel açıdan değerini arttırmak, aktif bir akademik ortam yaratmak eğitim boyunca amaçlanan diğer konulardandır.

Bölüm öğretim elemanları tarafından başlatılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle gerçekleştirilen Eski Ahlat Şehri Kazısı, Hoşap Kalesi Kazısı, Artvin-Şavşat Kalesi Kazısı, Bitlis Kalesi Kazısı, gibi bilimsel kazı ve yüzey araştırması projelerine her türlü akademik desteği sağlamak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, DSİ, TUBİTAK, TÜBA, Türk Tarih Kurumu gibi kurumlarla ortak projeler geliştirerek Van Gölü yöresinin kültür ve turizm envanterinin hazırlanmasına katkıda bulunmak. Lisans eğitim-öğretimi yapılan sınıf sayısını 3’den 4’e çıkararak, her sınıfa bilgisayar sistemlerinin kurulmasını sağlamak. Bölüme ait kütüphanedeki temel kitap, tez ve süreli yayınların sayılarının artmasını sağlamak. Seminer ve toplantı için donanımlı salon kurmak, böylece ulusal ve uluslararası tecrübelerin bölüm içinde değerlendirilmesini ve paylaşımını sağlamak. 

Vizyon
Sanat tarihi alanında eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik faaliyetleri birleştirmek.

● Üniversitemizin bünyesindeki Tarih, Arkeoloji, Mimarlık, Güzel Sanatlar gibi bölümlerle ortak programlar çerçevesinde bilgi ve teknolojinin gelişimine ve dağıtımına katkıda bulunmak.

● Van Gölü çevresi başta olmak üzere Bitlis, Muş, Hakkâri, Ağrı, Siirt ve Artvin yöresindeki kültür varlıklarının envanteri hazırlanarak, halkın tarihi eser bilincini geliştirmek, Eski Eser Kanunu gibi karşılaştığı hukuki sorunlara uygulanabilir çözümler üretmek.

● Bölgedeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının, ülkemizin turizm potansiyelindeki tanıtımını sağlamak, bu konuda öncü rolünü oynamak.

● Çağdaş bilgi ve teknolojiler desteğinde, yörenin kültür varlıklarına yönelik disiplinler arası kazı-yüzey araştırması niteliğinde projeler geliştirmek.

● Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma şansına sahip, çok yönlü düşünebilen, iletişime açık, araştırma ve sunu yetisi gelişmiş, bilgili ve donanımlı mezunlar yetiştirmek.


BÖLÜMLER

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

YÖNETİM

Prof. Dr. Gülsen Baş
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Ü. Güler Yılmaz
Bölüm Başkan Yrd.

Dr. Öğr. Ü. Ercan Çalış
Bölüm Başkan Yrd.

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Gülsen Baş
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Recai Karahan
Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Ü. Ercan Çalış
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Ü. Güler Yılmaz
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Top
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Ü. Mehmet Kulaz
Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Ü. Oktay Başak
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Ü. Osman Aytekin
Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Ü. Tahsin Korkut
Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Ü. Yalçın Karaca
Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Araş. Gör. Ayşegül Bekmez
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Araş. Gör. Resul Yelen
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

 

İLETIŞIM
Adres:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs/VAN
Telefon: +90 432 225 1051
Fax: +90 432 225 1188


Benzer Haberler & Reklamlar