Yedi Bilge / Antik Çağın Yedi Bilgesi

Yedi Bilge / Antik Çağın Yedi Bilgesi kimlerdir?

Yedi Bilge / Antik Çağın Yedi Bilgesi : Antik çağda zekası ve erdemleriyle çevresine örnek olan kişiler için kullanılan terim.

Bu kişiler:

Korinthos’lu Periandros, (Girit’li Epimenides)

Priene'li Bias,

Lesboslu Pittakos,

Miletos’lu Thales,

Sparta’lı Khilon,

Lindos’Iu Kleobulos,

Atina’lı Solon.

Plutarkhos Thales’in felsefe alanında, diğerlerinin ise devlet adamlığı alanındaki üstünlüklerinden dolayı bilge olarak anıldıklarını yazar. 

Yine Plutarkhos’a göre bazı antik yazarlar bu listede Periandros yerine Girit’li Epimenides’e yer vermişlerdir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar