Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji, geçmiş zamanda yaşayan insanların yaşam tarzı ve düşüncelerini inceleyen bilimdalıdır. Arkeolojinin zamansal kapsamı, Paleolitik Çağ’da Afrika’da ortaya çıkan insanlarla başlayan, Neolitik Çağ’da Önasya’da yerleşik hayatı özümseyen, Kalkolitik Çağ’da Sümer ve Mısır’da yazıyı kullanan ve Antik Çağda ‘bireyselleşme’yi keşfeden insanlarla bugüne kadar uzamaktadır.

Zengin kültürel ve tarihsel birikimi, buna bağlı olarak binyıllar içerisinde oluşan çok kültürlü yapısı, ülkemizin tüm dünya ülkeleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olmasını sağlamıştır. Bu ayrıcalık; en belirgin biçimde, günümüze ulaşabilen ve sayıları binlerle ifade edilen arkeolojik yerleşim yerleri ve müzelerle anlaşılabilmektedir. Osmanlı devletinin son dönemleriyle birlikte fark edilmeye başlanan ve özellikle Cumhuriyet dönemiyle birlikte kurumsallaşan Arkeoloji biliminin zaman içerisinde hem akademik hem de politik anlamında önemli yer edinmesi, kültürel mirasımızın evrensel boyutta tanınmasında önemli bir role sahiptir. Bu süreç içerisinde yetişen ve dünya çapında tanınan bilim insanları, ülkemizde Arkeoloji biliminin gelişiminde lokomotif rol üstlenmişlerdir. Son yıllarda, Üniversite sayılarının ve buna bağlı olarak Arkeoloji programlarının artması, ülkemizin Arkeolojik potansiyelinin değerlendirilmesi, korunması ve tanıtılması açısından oldukça etkili olmuştur. Uluslararası ekiplerce yapılan arkeolojik çalışmalar, hem bilimsel sonuçlara ulaşılması hem de turizm potansiyelinin artırılmasında da önemli etkendir.

Arkeoloji biliminin gelişimine paralel olarak, alt dallarında uzmanlaşan bilimciler ve bunların çalışma alanları açısından da kalitenin yükseldiği gözlenir. Kendi alanlarında tecrübe sahibi olan bilimciler, özellikle bağlı bulundukları kurumların çevresindeki antik yerleşimlerin gün yüzüne çıkarılması ve incelenmesini sağlamaktadırlar. Dolayısıyla, bir Üniversite’de Arkeoloji bölümünün olması, o il ve yakın çevresindeki arkeolojik potansiyelin daha sağlıklı çalışıldığı bilimsel ekipler kurulmasını sağlamaktadır. Bu şekilde, çeşitli sebeplerle hızla yok olan bu değerlerin tahribatı da büyük ölçüde önlenebilmektedir. Diğer yandan, Arkeoloji eğitim programları dışında hiçbir eğitim düzeyinde Arkeoloji kültürünün yerinin olmaması, geniş halk kitleleri arasında tanınmamasına ve dolaylı olarak tarihi eser kaçakçılığı ve tahribatların artmasına yol açmaktadır. Arkeoloji eğitimi barındıran kurumların, çevrelerinde bu bilincin oluşmasında da etkin bir rolü bulunmaktadır.
16 Haziran 2010 tarihinde kurulan ve 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini almaya başlayan Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, ülkemizin en genç Arkeoloji bölümlerinden biri olmasına rağmen bilimsel çalışmalar açısından oldukça yoğun bir programa sahiptir. Her yıl yaz sezonlarında gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırma çalışmaları, bir yandan önemli bilimsel sonuçlara ulaşılmasıyla Üniversitemizin ve ülkemizin uluslararası anlamda başarıyla temsilinde önemli rol oynamakta, diğer yandan donanımlı ve deneyimli olarak yetişebilmeleri için öğrencilere önemli imkânlar sunmaktadır.

Misyon
Arkeoloji, insanın var olmasından itibaren tarihsel süreç içinde ürettiği maddî kalıntılar vasıtasıyla sosyal, kültürel, entellektüel ve endüstriyel açıdan yaşamını incelemekte ve irdelemektedir. Bölümün amacı, bu tarife uygun olarak Arkeoloji Bilim Dalı'na araştırma, bilimsel yayın ve eğitim olarak hizmet vermektir. Dört yıllık lisans eğitimi sonucunda, Önasya'nın, Klasik dünyanın ve özellikle Anadolu'nun tarihî mirasına sahip çıkan, bunu kendisine ve insanlığa mal edip, kültürel kimlik olarak benimseyen, ülkesi için koruyan ve tanıtan kuşaklar yetiştirmektir. 

Vizyon
Eğitim, bir ülkenin geleceği adına en önemli yatırımdır. Bu bağlamda Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü özgün kişiliğe sahip, eleştirel düşünceye önem veren, Arkeoloji bilimindeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ideal insan yetiştirmek amacıyla, sahip olduğu ve olacağı imkânları seferber edecektir. Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi, kütüphanelerde, arşivlerde, turizm sektöründe, sanat galerilerinde, basın organlarında, yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, restorasyon / konservasyon projelerinde, çeşitli müzelerde uzman olarak çalışabilmekte, yerli ve yabancı projelerde iş bulabilmektedirler. Ayrıca, Arkeoloji Bölümü mezunları için çok önemli bir beklenti gerçekleşmek üzeredir. Devlet teşkilatının yanı sıra Avrupa'daki örneklerde olduğu gibi yakın gelecekte özel sektör bazında da Arkeoloji bürolarının faaliyete geçebileceği ön görülmekte ve böylece arkeolog istihdamına yeni bir bakış açısı sağlamaktadır. Böylesine yeni bir sektör, başlangıçta birikmiş arkeolog potansiyelini eriterek doyma noktasına gelse de, özellikle Avrupa Birliği'nin dünya kültür mirası ve kültür varlıklarıyla ilgili normları ve bakış açısı ile yaptırımları, kültür varlıkları bakımından çok zengin olan Türkiye gibi bir ülkede bu sektörü devamlı olarak ayakta tutacaktır.

https://arkeoloji.usak.edu.tr/sayfa/545

Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Rainer Maria Czichon
rainer.czichon@usak.edu.tr
2504


Üye
Prof. Dr. Birol Can
birol.can@usak.edu.tr
2510

Üye
Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Yılmaz
m.aliyilmaz@usak.edu.tr
2579

Bölüm Sekreteri
Emrah Torun
emrah.torun@usak.edu.tr
2402

 

Anabilim Dalları

Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Rainer M. Czichon

Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Mehmet Ali Yılmaz

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Birol Can

Akademik Kadro

Prof. Dr. Rainer Maria Czichon
rainer.czichon@usak.edu.tr

Prof. Dr. Birol Can
birol.can@usak.edu.tr

Dr. Münteha Dinç
munteha.dinc@usak.edu.tr

Dr. Emre Taştemur
emre.tastemur@usak.edu.tr

Dr. Mehmet Ali Yılmaz
m.aliyilmaz@usak.edu.tr

İletişim Bilgileri
Adres: Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 64200-Merkez/UŞAK
Telefon: +90 276 221 2121-2504
e-Posta: rainer.czichon@usak.edu.tr
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar