Uruk

Uruk nedir?

Uruk: Irak’ın güneydoğusunda, Ur kentinin kuzeybatısında, Babil’in 170 km. güneyinde kurulmuş antik kent.

Mezopotamya’nın en önemli kentlerinden biridir. MÖ 4000’lerden MS 7. yüzyıla değin iskân edilmiştir. Eski Ahit’te adı Erek olarak geçer.

Kentin kurucusu olarak Enmerkar’ın adı geçer.

MÖ 4. bin yılda Uruk Mezopotamya’nın en güçlü kentiydi. Dünyada ilk yazı sistemi, çivi yazısının öncülü denilebilecek bir yazı sistemi MÖ 4. bin yılın sonlarına doğru ilk kez Uruk’ta kullanılmış, izleyen dönemde Mezopotamya’nın diğer kentlerine de yayılmış ve gelişkin çivi yazısına dönüşmüştür.

Önemli bir keşif olan çömlek­çi çarkı da diğer kentlere buradan yayılmıştır.

Gılgamış’a atfedilen ve MÖ 3000-2350 arasına tarihlenen Uruk surları yaklaşık 10 km. uzunluğunda idi. MÖ 2. bin yılın ortalarından sonra kenti yöneten Lugalzagesi tüm Güney Mezopotamya’yı fethetti.

Kentteki imar faaliyetleri MÖ 2000’e dek devam et­ti. Bu tarihten sonra birkaç yüzyıllık duraklama yaşayan kent MÖ 1. binde kısmen eski önemini kazandı. Yeni-Babil Döneminde (MÖ 625-539) de önemli kentler arasındaydı.

Daha sonra Partların ve Sasanilerin egemenliği­ne girdi. MS 634’teki Arap fethinden kısa süre önce ise ıssızlaştı. Uruk’ta ta­pınım gören başlıca tanrılar Anu ile İştar idi.

En geniş zamanında kentin ara­zisi 400 hektarı kapsıyordu.

Kentteki ilk kazıları 1928’de Alman Arkeoloji Enstitüsü başlattı.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar